Twaalf pilootprojecten rond thuishospitalisatie in de startblokken

Geplaatst op 09 maart, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, geeft vandaag groen licht aan 12 pilootprojecten rond thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibiotherapie en andere zorgvormen in de eigen thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.

Bij deze testfase zullen zo’n 1300 patiënten en 35 ziekenhuizen betrokken zijn. Ook de diensten voor thuisverpleging en de huisartsen krijgen een centrale plaats.
Maggie De Block: “Hoofddoel van de pilootprojecten is om te testen of de patiënt bepaalde zorgen thuis kan krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Deelname aan een pilootproject blijft uiteraard vrijwillig; patiënten kunnen nog altijd kiezen voor een klassieke hospitalisatie.”

Met de oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie werd gemikt op twee soorten voorstellen: behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica thuis en andere zorgvormen die thuis in plaats van in een ziekenhuis toegediend kunnen worden, zoals sommige behandelingen tegen kanker.

Na de oproep van minister De Block in mei 2016 heeft de FOD Volksgezondheid 27 kandidaturen ontvangen. 22 daarvan beantwoordden aan de vereiste criteria. De voorstellen kwamen van groepen zorgverleners of dienstverleners en hielden allemaal een samenwerking in tussen minstens één ziekenhuis, diensten voor thuisverpleging en huisartsen.

Selectie
Bij elk voorstel is de kwaliteit van de zorg beoordeeld door vier of vijf experten, naargelang het onderwerp, waaronder minstens een arts-specialist, een huisarts, een ziekenhuisverpleegkundige en een thuisverpleegkundige.
Uiteindelijk zijn er 12 projecten geselecteerd: 5 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 2 in Brussel (zie de integrale lijst in de bijlage).

Verschillende actoren uit de zorgsector slaan de handen in elkaar in deze projecten: ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, huisartsenkringen, openbare apothekers, woonzorgcentra, sociaal assistenten, zorgcentra voor personen met een handicap en ook enkele bedrijven voor technische en logistieke ondersteuning.

De projecten zijn verdeeld als volgt:
– 6 projecten rond antibiotherapie;
– 4 projecten rond behandelingen van tumoren, waarvan 2 specifiek rond borstkanker;
– 1 project waarbij antibiotherapie en behandelingen van tumoren worden gecombineerd;
– 1 project betreft zowel antibiotherapie als de behandeling van hemato-oncologische ziektes.

Patiënt centraal
Thuishospitalisatie houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: zij of hij krijgt in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving, zorg op maat van de behandelende arts en van een multidisciplinair team. De patiënt kan zo rekenen op zorg van dezelfde veiligheid en kwaliteit als in het ziekenhuis.
Een thuishospitalisatie betekent ook minder kans op ziekenhuisinfecties en draagt bij tot het moreel van de patiënt. De patiënt zal immers elke dag emotionele steun krijgen van het thuishospitalisatieteam en de familie en vrienden kunnen meer tijd doorbrengen met haar of hem aangezien ze zich niet naar het ziekenhuis moeten verplaatsen en geen rekening moeten houden met bezoekuren.

Evaluatie
Na een evaluatie zal de regering beslissen of en zo ja welke projecten rond thuishospitalisatie op een grotere schaal ingevoerd kunnen worden.

Meer informatie is terug te vinden op de websites van de beleidscel van minister De Block, van het Riziv en de FOD Volksgezondheid.
Hervorming van de ziekenhuisfinanciering
Op 24 april 2015 heeft minister De Block haar plan van aanpak voorgesteld voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.
Het doel is om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren en om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten, met de gewijzigde behoeften van de patiënt als uitgangspunt. Daartoe zullen onder meer netwerken van ziekenhuizen gecreëerd worden.

Aan de hand van pilootprojecten willen minister De Block en haar beleidsploeg een aantal ideeën rond een nieuwe ziekenhuisfinanciering uittesten in de praktijk. Op die manier kan worden nagegaan wat de best practices zijn voor de patiënt, het ziekenhuis en alle andere zorgpartners. Tegelijkertijd laten pilootprojecten toe om ongewenste en/of onverwachte neveneffecten sneller op te sporen en gemakkelijker te verhelpen, nog voor een nieuwe methode is uitgerold in de volledige sector.