Tweede One Health TAG Meeting, 20-21 March 2023

Geplaatst op 23 maart, 2023 om 14:15

 

Deze week had Maggie De Block haar tweede vergadering als voorzitster van de technische adviesgroep over One Health.
De vergadering vond plaats in Kopenhagen met 17 internationale gezondheidsexperten.
Het doel van deze vergadering was om overeenstemming te vinden over de structuur van het rapport, en om een aanzet te geven tot het verzamelen van de gegevens voor elk inhoudelijk thema.

Het nationaal beleid op gebied van de gezondheid van mens, dier en milieu is momenteel over de hele wereld onvoldoende op elkaar afgestemd. Maar liefst 60% van de nieuwe infectieziekten die wereldwijd worden gemeld, zijn afkomstig van dieren. Het is dus enorm van belang dat er wordt ingezet op de geïntegreerde aanpak van de gezondheid van mens, dier en omgeving. Voorbeelden van One Health zijn namelijk dat de manier waarop land wordt gebruikt, invloed kan hebben op het verspreiden van malaria via de malariamuggen. Evengoed kan een te slechte waterkwaliteit voor ziekteproblemen zorgen.

Om deze problemen aan te pakken werd er een nieuwe WHO adviesgroep opgericht waar Maggie De Block voorzitster van is. Deze adviesgroep houdt zich bezig met het onafhankelijk in kaart brengen van strategische, wetenschappelijke en technische uitdagingen van One Health en maken voorstellen over hoe One Health geoperationaliseerd kan worden bv. welke maatregelen lidstaten kunnen nemen om in alle sectoren rekening te houden met One Health. Enkel op die manier kunnen we de gezondheid van mens, dier en omgeving beschermen.

Zo werd er tijdens de vergaderingen deze week overeenstemming gevonden over de structuur van het rapport, werden de belangrijkste thema’s bepaald in een zero draft rapport en werd er ook een aanzet gegeven tot het verzamelen van acties en informatie voor elk van deze thema’s.

In de volgende maanden zullen verschillende online vergaderingen plaatsvinden om verder voortgang te boeken en in juni zal de derde fysieke TAG meeting plaatsvinden.