Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid nemen toe

Geplaatst op 01 september, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, hebben ruim 30 miljoen euro klaarstaan voor de financiering van de sociaal akkoorden 2017-2018 rond welzijn. Voor werknemers die minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn, is een opwaardering voorzien van de inhaalpremie, een soort vakantiegeld dat elk jaar in mei wordt betaald.
Minister De Block: “Deze aanpassing is essentieel om bijkomende financiële hulp te bieden aan de mensen die niet meer kunnen werken. Hierbij hebben we extra aandacht voor gezinnen en alleenstaande ouders in het bijzonder, want zij hebben een hoger armoederisico.”

Inhaalpremie
In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 wordt voorzien in een stijging van de inhaalpremie met 55 euro voor de gerechtigden met gezinslast en met 26 euro voor de personen zonder gezinslast.
Een eerste fase is gerealiseerd in mei 2017 : de premie van beide groepen begunstigden is met 26 euro gestegen.
In oktober 2017 krijgen de werknemers met gezinslast het tweede deel van hun premie om zoals voorzien de stijging van 55 euro te bekomen. Vanaf mei 2018 zal het juiste bedrag onmiddellijk worden gestort afhankelijk van de gezinssituatie van de begunstigde.
Voor beide herwaarderingen wordt een budget van 21.024.623 euro vrijgemaakt in de welvaartsenveloppe 2018.

Zelfstandigen
Minister De Block en minister Ducarme hebben ook meer dan 8 miljoen euro veil voor de opwaardering van bepaalde forfaits die zelfstandigen ontvangen.
Vanaf vandaag, 1 september 2017, zal de uitkering van zelfstandigen die minder dan een jaar arbeidsongeschikt zijn met 1,7% stijgen. Hetzelfde geldt voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun activiteit niet hebben stopgezet.
Voor vrouwelijke zelfstandigen die bevallen zijn, zal de moederschapsuitkering met 1,7% stijgen.
Tot slot mogen zieke werknemers die alledaagse handelingen moeilijk kunnen uitvoeren vanaf 1 oktober 2017 rekenen op een stijging van 5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden. Die wordt samen met de uitkering uitbetaald en moet hen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.

De regering keurde vandaag de nodige koninklijke besluiten goed.