Uitstel mogelijk van betaling patronale lasten na terreuraanslagen

Geplaatst op 01 april, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, heeft aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gevraagd soepelheid te tonen als werkgevers hun patronale lasten niet op tijd kunnen betalen omdat ze in financiële moeilijkheden zijn geraakt door de terreuraanslagen van 22 maart.  Maggie De Block:  “Samenwerken en elkaar steunen, is de beste manier om deze gruweldaden te verwerken. Onze administraties zullen daarom rekening houden met de gevolgen van de aanslagen voor onze werkgevers.”

Het basisprincipe dat bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Maar een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen.  De RSZ kan aan de werkgever een “minnelijk afbetalingsplan” met maandelijkse betalingen voorstellen. Werkgevers kunnen hun vraag richten tot de cel “Afbetalingsplan van de Inningsdienst” van de RSZ of kunnen hun vraag indienen via het speciaal daarvoor voorzien formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid

(NL: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

FR: https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm).

In het luikje “uw motivatie” op het formulier vult de werkgever dan in dat hij uitstel van betaling vraagt wegens de terreuraanslagen. De aanvraag tot een minnelijk afbetalingsplan wordt best zo spoedig mogelijk ingediend. Werkgevers betalen maandelijks voorschotten op de patronale lasten en elk kwartaal volgt een eindafrekening.