Uitvoering taxshift: regering voorziet 238 mio € voor structurele lastenverlaging social-profit

Geplaatst op 29 januari, 2016 om 00:00

Vandaag, vrijdag 29 januari, heeft de regering op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters  en Minister van Sociale Zaken Maggie De Bock het wetsontwerp en het ontwerp KB goedgekeurd dat de structurele lastenverlaging voor zowel de social-profitsector als de beschutte werkplaatsen definitief vastlegt. De patronale lasten voor beide categorieën samen dalen horizon 2020 in totaal met 238 miljoen euro.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “De lastenverlaging voor de social profitsector is voor ons een belangrijke investering want het gaat om bijna 294.000 mensen die in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rustoorden enz.  en werken en 26.000 in beschutte werkplaatsen. Mensen die zich dagelijks inzetten voor de gezondheid en welzijn van hun medemensen.  Via deze lastenverlaging kunnen extra personeelsleden aangeworven worden waardoor de dienstverlening aan de bevolking verbeterd nog kan worden.”

“Bij de bekendmaking van het akkoord over de taxshift benadrukte ik dat de taxshift zou zorgen voor jobcreatie in álle sectoren, en dat de mensen hun nettoloon zou stijgen. Dat laatste mochten velen al ten goede ondervinden toen ze hun loonbriefje deze week in handen kregen. Maar er is ook benadrukt dat de social-profitsector niet was vergeten in de taxshift.

Met de beslissing van vandaag houden we woord: door een verlaging van de patronale RSZ-bijdragen geven we een fundamentele injectie aan de social-profitsector om bijkomend nuttige jobs te creëren,” aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters. Hiermee versterkt de regering niet alleen onze economie, maar ook ons zorgmodel waar extra jobs worden gecreëerd en waar de dienstverlening kan verbeteren. De regeling voor beschutte werkplaatsen is aangepast op twee vlakken. De lastenverlaging voor de laagste lonen in de beschutte werkplaatsen is groter dan in de rest van de social profitsector. De patronale bijdragen voor valide personen in  deze sector worden gelijkgeschakeld aan de bijdragen in de privésector. Het koninklijk besluit gaat op 1 april 2016 in voege zoals alle andere maatregelen van de taxshift.