Vaag antwoord over de plannen met betrekking tot de pensioenhervorming

Geplaatst op 15 december, 2021 om 16:09

Om de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel te waarborgen voorziet het regeerakkoord een hervorming van het huidige pensioenstelsel.

In een mondelinge vraag aan de minister van Pensioenen wilde Open VLD-fractievoorzitter De Block meer concrete informatie krijgen over de invulling van de hervormingsplannen.

 

Maggie De Block : “De financiële duurzaamheid van onze pensioenen is cruciaal. In het regeerakkoord lezen we dat de hervorming onder meer moet uitgaan van het principe dat het pensioenbeleid en werkgelegenheidsbeleid elkaar aanvullen en afhankelijk zijn van elkaar. Een van de belangrijke doelstellingen in het regeerakkoord is dan ook het opdrijven van de werkzaamheidsgraad tot 80% tegen 2030. Op vandaag is 70 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. Van de 55- tot 64-jarigen werkt iets meer dan de helft.”

Begin december heeft de Minister een ontmoeting gehad met de verschillende werkgeversorganisaties die deel uitmaken van de zogenaamde groep van tien over haar plannen. Na afloop van deze gesprekken leken de verschillende organisaties eerder ontevreden over de plannen die er tijdens de gedachtewisseling aan bod zijn gekomen.

Maggie De Block :

“Daarom vroeg ik de Minister wat er in de plannen stond die ze toegelicht heeft tijdens dit onderhoud. Ik had graag een concrete timing gekregen voor wat de andere partners betreft die gehoord dienen te worden. Jammer genoeg was het antwoord zeer vaag en zit er voorlopig niets anders op dan verder te wachten op concrete voorstellen.  Het is daarbij van het grootste belang dat er een vertrouwen is tussen de verschillende actoren. Bovendien mag een duidelijke link tussen gewerkte jaren en het ontvangen pensioen niet ontbreken.

Ik meen dan ook dat er verder gezocht moet worden naar een duurzame oplossing. Positief is wel dat de Minister ook academici hoort.”