Vacature beleidsmedewerker fractievoorzitter (m/v/x)

Geplaatst op 07 juli, 2022 om 16:50

Open VLD bestaat als politieke partij 175 jaar. De ministers, volksvertegenwoordigers en hun medewerkers maken actief  beleid in het federale, het Vlaamse en het Brusselse parlement. De partij werkt met de burger vanuit haar liberale visie op de samenleving.

De fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zoekt een nieuwe, Nederlandstalige beleidsmedewerker.

In deze functie bouw je mee aan het beleid en het wetgevend werk. Je gaat actief  op zoek naar de Europese en Internationale raakvlakken.

 

Functieomschrijving

 • Je volgt, vanuit het hart van de Belgische politiek, de actuele beleids- en wetgevende dossiers van de fractieleider met de collega’s proactief op.
 • Je formuleert in overleg standpunten, tussenkomsten en opiniestukken over diverse maatschappelijke thema’s.
 • Je analyseert vraagstukken over het beleid en stelt mogelijke oplossingen voor.
 • Je volgt het Europese en internationale beleid inzake de antimicrobiële resistentie en creëert momentum om het onderwerp op de politiek agenda te houden.
 • Je stoffeert de parlementaire vragen en wetsvoorstellen van de fractieleider met relevante, sterke en wetenschappelijke argumenten.
 • Je treedt actief in contact met collega’s van andere politieke fracties voor overleg en over onderhandelingen in dossiers.
 • Je bouwt een netwerk uit met de belangrijkste stakeholders in de sociale en gezondheidssector: artsenorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuiskoepels, ziekenfondsen, ouderenorganisaties, pensioenfondsen, etc.
 • Je beantwoordt vragen van burgers to-the-point en oplossingsgericht.

 

Profiel en competenties

 • Master in de bestuurswetenschappen, sociale en (internationale) politieke wetenschappen of sociaal-economische wetenschappen.
 • Je bent gebeten door de politiek.
 • Je hebt een grondige kennis van de sociale zekerheid en in het bijzonder het volksgezondheidbeleid.
 • Je hebt interesse in wat er zich op vlak van gezondheid en welzijn afspeelt in de rest van de wereld.
 • Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Kennis van het Frans en het Engels is pluspunt.
 • Je bent leergierig en dynamisch.
 • Je werkt autonoom en neemt graag initiatief.
 • Grondige kennis van MS Office toepassingen.

 

Aanbod

 • Een dynamische en flexibele werkomgeving in een moderne partij.
 • Een tijdelijke opdracht met een aantrekkelijk loon.
 • 100% tussenkomst in het abonnement van openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • 26 verlofdagen.
 • Plaats van te werkstelling: Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Jouw vragen over de vacante functie en jouw kandidatuur met motivatie en CV kan je  uiterlijk vóór 7 augustus 2022 zenden naar:

maggie.deblock@dekamer.be