Vander Elst L., De Apotheker, Hoe betaalbaar blijft onze gezondheidszorg?

Geplaatst op 24 november, 2015 om 00:00

Ja, we zullen in 2050 nog apothekers nodig hebben, ondanks de tendens om meer van op afstand te doen en de toenemende impact van e-Health. Minister Maggie De Block lichtte haar beleid toe: “Wij zullen de komende jaren moeten hervormen en besparen op een intelligente manier. We blijven verspillingen tegengaan en overconsumptie en oneigenlijk gebruik van ons zorgsysteem vermijden. Apothekers hebben daar een belangrijke rol om patiënten te informeren en te adviseren. De apotheker is een essentiële schakel in de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt.” Voorts bereidt het kabinet een meerjarenkader voor, waarmee wordt gestreefd naar de best mogelijke farmaceutische zorg, aangepast aan de evoluerende behoefte van de patiënt. Pag. 2