Vanmarsenille K., Gazet van Antwerpen, Het mooie systeem in stand houden

Geplaatst op 16 januari, 2016 om 00:00

De noden van alle mensen die met de gezondheidszorg in aanraking komen zijn zo divers dat je met één lineaire bezuiniging de ene patiënt oneindig veel harder kunt treffen dan de andere. En dat wil De Block vermijden. Terecht. Pas als we op deze gedifferentieerde manier te werk gaan en als we resoluut optreden tegen elk misbruik, kunnen we de sociale zekerheid in stand houden. Pag. 2