Vast tarief bij meer dan 9 op de 10 huisartsen dit jaar

Geplaatst op 13 mei, 2020 om 14:17

86,32% van de artsen is toegetreden tot het tarievenakkoord voor 2020. Zij houden zich aan de tarieven die zijn afgesproken tussen de artsen en de ziekenfondsen. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Onze artsen geven hiermee een duidelijk signaal. Ook in deze zeer moeilijke tijden engageren ze zich “en masse” om de tarieven van de overheid te respecteren, zodat hun patiënten tariefzekerheid hebben dit jaar. Dat getuigt van een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wil hen daar oprecht voor bedanken.”

Bij de huisartsen is 91,89% toegetreden tot het tarievenakkoord. Dat is iets meer dan in 2018-2019, toen 89,49% van de huisartsen de tarieven aanvaardde. Ook bij de specialisten is het aantal artsen dat het akkoord aanvaardt licht toegenomen, van 81,03% in 2018-2019 tot 82,75% voor 2020. De volledige cijfers zijn beschikbaar op de website van het Riziv.

Tariefzekerheid voor patiënt

Elk jaar of om de twee jaar sluiten artsen en ziekenfondsen een tarievenakkoord af, de zogenaamde “conventies”. Daarin leggen ze de erelonen vast die artsen mogen vragen voor hun prestaties. Het grootste deel van de erelonen betaalt de overheid, een beperkt deel betaalt de patiënt uit eigen zak (het zogenaamde remgeld). Via verschillende beschermingsmaatregelen houdt de overheid het remgeld voor de kwetsbare patiënten in ons land zo laag mogelijk.

Artsen die het tarievenakkoord aanvaarden, de zogenaamde “geconventioneerde” stemmen ermee in om voor de duur van het akkoord de afgesproken tarieven te respecteren. Voor hun patiënten is dat erg belangrijk, want zij krijgen zo tariefzekerheid: het bedrag dat ze moeten betalen voor een bepaalde prestatie van hun arts en het deel dat ze via hun ziekenfonds terugkrijgen van de overheid ligt op voorhand vast. De overheid beloont artsen die de tarievenakkoorden aanvaarden elk jaar met een sociaal voordeel dat ze bijvoorbeeld in hun pensioenspaarverzekering stort. Voor 2020 gaat het om een bedrag van ruim €5.000.

Op voorhand informeren

Artsen die de tarievenakkoorden afwijzen, “gedeconventioneerde” artsen, kunnen hun tarief vrij bepalen. Ze zijn wel verplicht om hun patiënten daar op voorhand over in te lichten, zodat niemand voor een verrassing komt te staan. Via deze databank van het Riziv kan je als patiënt zelf opzoeken of een arts (of een andere zorgverlener) al dan niet geconventioneerd is.