Veerkracht: naar een attractief en competitief land – gedachtewisseling met AmCham Belgium

Geplaatst op 11 maart, 2021 om 12:26

10 maart 2021

De top-50 Amerikaanse bedrijven die in ons land aanwezig zijn, vertegenwoordigen meer dan 79000 arbeidsplaatsen en ruim 4 miljard euro aan belastinginkomsten. Amerika blijft een belangrijk industrieel en commercieel partnerland voor België. “Samen moeten we blijven nadenken hoe we voor deze buitenlandse investeerders aantrekkelijk blijven,” zo stelt Maggie in een gedachtewisseling met AmCham Belgium.

 

De American Chamber of Commerce vertegenwoordigt bedrijven met een Amerikaanse achtergrond in ons land. De organisatie heeft tot doel te verzekeren dat België een belangrijke handelspartner blijft en de overheid voor hen een stabiele economische omgeving creëert. Door de coronapandemie zijn er heel wat belangrijke uitdagingen op dat vlak. AmCham en fractieleider De Block spraken over de veerkracht van de arbeidsmarkt, ’s lands structuur en de mobiliteit.

 

Door de centrale ligging is België een belangrijke poort naar het Europese hinterland. AmCham stelt vast dat congestie de mobiliteit over de weg zwaar treft. Door verder in te zetten op modal-shift, kunnen we de congestie wegwerken. Evenzeer, draagt de verhoogde graad aan thuiswerken tot afname van het wegverkeer, bij. “Telewerken of thuiswerken zal deels een blijver zijn,” concluderen AmCham en De Block. “Een aangepast fiscaal systeem moet dat verder blijven stimuleren. Dat komt ook de mobiliteit ten goede.”

Een fiscale hervorming moet bovendien bijdragen tot een verdere optimalisering van de arbeidsmarkt. Niet alleen moet zij opleiding en mobiliteit tussen sectoren aanmoedigen, de loonkost in zijn geheel moet verder dalen door het verminderen van zowel de druk inzake personenbelasting als de sociale bijdragen.

Dit model voor de hervorming van de sociale zekerheid pleit voor een verdere uniformiseren van de verschillende statuten ambtenaar, werknemer en zelfstandige. Het model streeft bovendien naar een meer betaalbare sociale zekerheid opgebouwd uit verschillende lagen. De eerste laag is een basisverzekering waarop alle burgers recht hebben gefinancierd met algemene middelen: leefloon, de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Op die basisverzekering komt een werkverzekering, waar enkel wie heeft gewerkt recht op heeft. Denk aan uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen én een opleidingsbudget. Een derde laag vormt dan een aanvulling met individuele private verzekeringen.

 

Tot slot hadden Maggie De Block en AmCham het ook nog over de staatsstructuur. De gezondheidscrisis heeft meer dan aangetoond dat deze een hinderpaal vormt zowel voor een efficiënt bestuur van het land, alsook een zeker, transparante en eenvoudige investeringsomgeving voor bedrijven. Een volgende staatshervorming moet los van taboes en heilige huisjes meer dan ooit een efficiënte en slanke overheid als centraal doel stellen.

meeting met AmCham Belgium – 10 maart 2021