Veiligheid zorgverstrekkers is prioriteit in veiligheidsplannen 2016-2019

Geplaatst op 08 juni, 2016 om 00:00

“De veiligheid van zorgverstrekkers is belangrijk eerst en vooral voor henzelf maar ook voor onze patiënten. Daarom is het een zeer goede zaak dat nu concreet zal worden samengewerkt rond de veiligheid van zorgverstrekkers,” stelt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 verwijzen, op initiatief van minister De Block, naar de veiligheid van zorgverstrekkers. Een werkgroep zal eerst voorstellen van mogelijke maatregelen formuleren. Op het lokale niveau kunnen, bijvoorbeeld, huisartsenkringen en lokale politie deze voorstellen concreet uitwerken. Zorgverstrekkers zijn kwetsbaar omdat zij in soms zeer moeilijke situaties mensen willen of moeten helpen.

Maggie De Block: “Geweld tegen de zorgverstrekker brengt de hulp aan de patiënten in het gedrang. Het gaat om veiligheid en het gaat erom dat we de continuïteit van onze zorgverlening garanderen. De oplossing is een zaak van meerdere departementen samen.”

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdiensten Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Justitie zal een reeks voorstellen voor maatregelen uitwerken. Deze voorstellen gaan daarop naar het lokale niveau waar artsen, politie en gerecht concrete maatregelen kunnen treffen die best aansluiten op de eigen lokale situatie. De Kadernota Integrale Veiligheid is een document dat voor alle overheden als referentiekader dient.

De nota definieert de prioritaire veiligheidsfenomenen voor het veiligheidsbeleid dat deze overheden zullen voeren in 2016-2019. Het Nationaal Veiligheidsplan omschrijft vervolgens voor deze fenomenen het specifieke aandeel hierin van de federale en de lokale politie. Beide documenten zijn gisteren voorgesteld.