Verdere stappen zetten naar een beter statuut voor artsen-specialisten (ASO) Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Geplaatst op 24 februari, 2021 om 12:21

 

Uit een bevraging van de Vereniging voor Artsen-Specialisten in opleiding blijkt dat bijna 2 op de 10 artsen-specialisten in opleiding eraan denkt hun opleiding stop te zetten.

 

Dat cijfer is een verdubbeling in vergelijking met het cijfer van voor de huidige gezondheidscrisis. De huidige gezondheidssituatie speelt hierin weliswaar een rol, maar is zeker niet de enige factor. Andere factoren zijn de arbeidsomstandigheden, het sociaal statuut en het opleidingsklimaat.

 

Maggie : “Er is al veel werk gedaan om inzicht te krijgen hoe ASO’s een beter statuut kunnen krijgen. Tijdens de vorige legislatuur werden al enkele stappen gezet, maar er is nog werk te doen. Momenteel is er geen minimumloon bepaald en ligt er ook niet vast hoeveel wachtdiensten de ziekenhuizen moeten uitbetalen.  De arbeidsvoorwaarden zijn ook zeer verschillende naargelang van de stagemeester. De dubbele rol van stagemeesters en werkgever is niet evident, en bemoeilijkt het aankaarten van bepaalde problemen. Ik ben dan ook verheugd te vernemen dat er opnieuw een werkgroep is opgestart. Elke beslissing die moet worden genomen, moet immers duurzaam en gefinancierd zijn, maar moet ook op termijn bijdragen tot een volwaardig statuut voor de artsen-specialisten in opleiding. Het is geen gemakkelijk opdracht, maar every step we take is every time good news !”