Verhoogde tegemoetkoming binnenkort toegankelijker voor zelfstandigen

Geplaatst op 26 maart, 2019 om 11:53

De verhoogde tegemoetkoming wordt binnenkort toegankelijker voor zelfstandigen. De ministerraad keurde vrijdag het voorstel goed van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Om hun inkomsten te berekenen zullen voortaan de persoonlijke sociale bijdragen in mindering worden gebracht.

“Zelfstandigen hebben binnenkort sneller recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zo zullen zelfstandigen met een laag inkomen minder betalen voor gezondheidszorg en ook recht hebben op andere financiële voordelen”, legt Maggie De Block (Open Vld), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, uit.

Vroeger werden de persoonlijke sociale bijdragen van de zelfstandigen niet in mindering gebracht. Bij loontrekkers daarentegen worden de persoonlijke sociale bijdragen wél buiten beschouwing gelaten. Voortaan zal de berekening dus dezelfde zijn, ongeacht het statuut: de persoonlijke sociale bijdragen tellen niet mee om te bepalen of de inkomsten van een persoon onder het maximumbedrag liggen.

Zelfstandigen met een inkomen tussen het grensbedrag van 18.855,63 en 23.717,77 euro en die het normale tarief van 20,5 % sociale bijdragen betalen, zullen daardoor op een betere bescherming kunnen rekenen.

In hetzelfde voorstel staan ook enkele technische aanpassingen. Zo zullen de aanvragen op basis van het inkomen ook drie maanden vroeger ingediend kunnen worden bij de mutualiteit. Vroeger kon dat pas vanaf 1 januari. Dat wordt nu 1 oktober van het voorgaande jaar.

Voorbeeld

René is 58 jaar en heeft een boerderij. In 2018 verdiende hij 23.700 euro. Op dat bedrag heeft hij 20,5 %, oftewel 4.858,5 euro, aan persoonlijke sociale bijdragen betaald. Hij verdiende dus eigenlijk maar 18.841,5 euro.

Het grensbedrag voor het recht op verhoogde tegemoetkoming die in 2019 wordt aangevraagd, is vastgelegd op 18.855,63 euro.

Vóór deze wijziging waren de inkomsten van René hoger dan het plafond en kon hij niet genieten van de verhoogde tegemoetkoming. Nu de persoonlijke sociale bijdragen ook voor zelfstandigen in mindering worden gebracht, zullen zijn medische kosten nog beter terugbetaald worden en zal hij ook van andere voordelen kunnen genieten, zoals een verminderd tarief voor het openbaar vervoer.