Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

Geplaatst op 30 maart, 2016 om 00:00

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is het koninklijk besluit van 18 juni 1990 dat de technische verpleegkundige verstrekkingen reglementeert, gewijzigd. Het KB is vandaag gepubliceerd en gaat tien dagen na publicatie in voege.

Maggie De Block: “Ik hoop in ieder geval dat deze wijziging een positieve invloed zal hebben op het aantal vaccinaties bij onze bevolking.”

Verpleegkundigen beslissen zelf niet over een vaccinatie; die wordt nog steeds voorgeschreven door een arts. Verpleegkundigen helpen de artsen door de vaccinatie toe te dienen. Daarbij weten ze hoe te handelen en welke arts ze kunnen bereiken in geval van complicaties. De minister van Volksgezondheid kreeg een positief advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde voor de wijziging.

Dankzij deze nieuwe regel zullen vaccinaties vlotter kunnen geregeld worden in preventieve overheidsdiensten zoals Kind en Gezin waar tot nu toe enkel artsen zuigelingen en kinderen vaccineerden. In de aanloop naar het jaarlijkse griepseizoen zullen bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen de griepvaccinaties mogen toedienen.