Verplichte derdebetalersregeling: betere toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg

Geplaatst op 17 juli, 2015 om 00:00

De verplichte derdebetalersregeling voor huisartsen kreeg vandaag groen licht van de ministerraad. Huisartsen zullen de regeling moeten toepassen bij consultaties door patiënten die genieten van de verhoogde tegemoetkoming door de ziekteverzekering (RVV-patiënten).

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Via deze regeling maken we onze gezondheidszorg toegankelijker voor personen die het financieel zeer moeilijk hebben. En dankzij de elektronische facturatie verkorten we de wettelijke betalingstermijn: huisartsen zullen nog maximum twee weken moeten wachten op de terugbetaling van hun erelonen, in plaats van twee maanden.”

Tot 1 oktober 2015 is een tolerantieperiode voorzien voor de toepassing van de verplichte derdebetalersregeling. Tegen dan moeten alle softwarepakketten voor huisartsen aangepast zijn aan de elektronische facturatie.

Vandaag betalen RVV-patiënten een lager persoonlijk aandeel (het remgeld) als ze op consultatie gaan bij de huisarts. Ze moeten evenwel het volledige ereloon van de huisarts voorschieten, en het ziekenfonds betaalt hen achteraf het verschil met het persoonlijk aandeel terug.

Dat voorschot van het volledige ereloon vormt vaak een obstakel: de resultaten van de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid geven immers aan dat 8% van de huishoudens noodzakelijke gezondheidszorg heeft moeten uitstellen in de afgelopen twaalf maanden omwille van financiële redenen. Minister De Block verwacht dat deze nieuwe regeling zal helpen om die onderconsumptie terug te dringen.

Ten laatste vanaf 1 oktober zullen RVV-patiënten alleen nog het persoonlijk aandeel moeten betalen als ze op consultatie gaan bij hun huisarts; de rest van het honorarium zal de arts rechtstreeks door het ziekenfonds terugbetaald krijgen.

Na één jaar volgt een evaluatie van deze maatregel.