Verrijken G., Artsenkrant, Administratieve vereenvoudiging loont echt.

Geplaatst op 19 december, 2014 om 00:00

“Ik vind het zeer fijn dat de huisartsen het gevoel hebben dat ‘iemand van ons’ minister is. Omdat het de medewerking vergt van de verschillende ziekenfondsen is het ontwikkelen van het instrument, MyCareNet, voor de Regeling Derde Betaler (RDB) heel ingewikkeld. We rollen dat verder uit. Dat geldt, zeker voor de RDB, eveneens voor het e-factureren. Thuisverpleegkundigen en klinische labs kunnen dat al, het moet ook voor artsen mogelijk worden. Bedoeling is alles te integreren zodat er per patiënt – waar hij ook woont – slechts één compatibel dossier is. Een hele uitdaging. Pag. 1