Vijf miljoen Belgen geven toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

Geplaatst op 20 januari, 2017 om 00:00

Al meer dan 5 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Vandaag 20 januari 2017 staat de teller op 5.028.836. Dat blijkt uit cijfers van het eHealth-platform.

Over het belang van deze toestemming verklaarde Maggie De Block, minister van Sociale en Volksgezondheid, eerder: “Als patiënt heb je er alle baat bij dat een zorgverlener toegang heeft tot de meest recente relevante info uit je medisch dossier. Zo ben je er zeker van dat hij of zij altijd over alle nodige gegevens beschikt om snel de juiste diagnose stellen, ook al ben je nog nooit eerder bij hem of haar op consultatie geweest.”

Als een patiënt daartoe de toestemming geeft, mogen zorgverleners zijn medische gegevens digitaal met elkaar uitwisselen. Daardoor hebben zij steeds toegang tot de meest recente medische informatie over die patiënt: de resultaten van recente bloedafnames, radiografieën, een overzicht van de voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen… Inzicht in die medische voorgeschiedenis is belangrijk om zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen en indien nodig een behandeling op te starten. Daarnaast kan het helpen om onnodige onderzoeken te vermijden.

Via de geïnformeerde toestemming biedt een patiënt enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met hem hebben toegang tot zijn medische gegevens. Een arts van zijn ziekenfonds, een verzekeringsarts of een arbeidsgeneesheer kunnen de gegevens niet inkijken. De patiënt behoudt ook te allen tijde de vrijheid om bepaalde zorgverleners de toegang tot zijn medische gegevens te ontzeggen, om sommige gegevens niet te laten delen of om zijn geïnformeerde toestemming volledig in te trekken.

Exponentiële toename

Aan het begin van deze legislatuur hadden 35.000 burgers hun geïnformeerde toestemming gegeven, begin februari 2015 waren dat er 600.000 en één jaar later 2,4 miljoen. Op vandaag, 20 januari 2017, hebben 5.028.836 Belgen hun geïnformeerde toestemming gegeven.

Burgers kunnen hun geïnformeerde toestemming met behulp van hun elektronische identiteitskaart zelf registreren via PatientConsent.be. Ze kunnen dit ook laten doen door hun huisarts, hun apotheker of een andere zorgverlener, door hun ziekenfonds of door de opnamedienst van het ziekenhuis.

Maggie De Block: “Eind 2014 had niemand kunnen en durven denken dat twee jaar later bijna van de Belgen zijn of haar geïnformeerde toestemming zou gegeven hebben. Ik wil dan ook de zorgverleners, de ziekenfondsen en de ziekenhuizen bedanken voor hun inspanningen, net als mijn administraties die in mei 2015 de campagne ‘Informatie delen is gezond’ hebben gelanceerd. Zonder hen stonden we vandaag nog niet zover.”