Vijftien instellingen sociale zekerheid werken nog meer samen vooral voor personeel en op ICT-vlak

Geplaatst op 11 maart, 2016 om 00:00

De vijftien Openbare Instellingen voor Sociale zekerheid die samen zo’n 12.000 personeelsleden tellen,  gaan nog meer samenwerken wat informatisering, logistieke ondersteuning en personeelsbeleid betreft. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid en re-integratie van personeelsleden die arbeidsongeschikt waren, zijn specifieke actiepunten.

Een en ander staat in de bestuursovereenkomsten die zijn afgesloten tussen de zeven bevoegde ministers en de administraties. Bij het uitvoeren van de plannen is een klantgerichte, efficiënte aanpak binnen het beschikbare budget prioritair. De bestuursovereenkomsten zijn contracten tussen de overheid en administraties waarin de doelstellingen voor de komende jaren staan. In de nieuwe overeenkomsten focussen  overheid en instellingen van sociale zekerheid vooral op de kwaliteit van de dienstverlening. De grote klantgerichtheid moet daarbij behouden blijven.

De diensten zullen ook zo doeltreffend en efficiënt mogelijk functioneren en de verschillende instellingen gaan nog meer samenwerken. De overheid en haar administraties van sociale zekerheid zullen daarnaast inzetten op “e-government” of zoveel mogelijk taken elektronisch uitvoeren. Communicatie met de burger en de bedrijfswereld zal zoveel mogelijk via digitale weg verlopen. Wat het informaticabeheer betreft, zullen zij infrastructuur en diensten delen (via de G-cloud). ICT-aankopen zullen zoveel mogelijk gemeenschappelijk uitgevoerd worden.

Tot slot gaan de administraties maximaal voor elektronisch documentenbeheer en het elektronisch beheer van de workflow. Logistieke samenwerking spitst zich toe op het doeltreffend gebruik en beheer van gebouwen die in het bezit zijn van de instellingen. Met de overeenkomst engageren de vijftien instellingen zich ook om voor hun 12.000 personeelsleden een gemeenschappelijk ondersteuningsaanbod uit te tekenen. Hierbij staan de ontwikkeling en het welzijn van de werknemer centraal. Actiepunten zijn onder meer  een leeftijdsbewust personeelsbeleid en de re-integratie op de werkvloer van arbeidsongeschikte personeelsleden. De nieuwe bestuursovereenkomsten zijn afgesloten voor een periode van drie jaar.