Volksgezondheid geeft informatie en advies over Zikavirus

Geplaatst op 03 februari, 2016 om 00:00

In België is er geen risico voor de volksgezondheid door de situatie met het Zikavirus in Zuid-Amerika. Het virus wordt overgebracht door muggen van het Aedesgeslacht en is niet overdraagbaar van mens op mens.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Reizigers die naar Zuid-Amerika trekken, nemen wel best hun voorzorgen. En zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger proberen te geraken,  raad ik aan hun reis uit te stellen of af te lasten.” Reisklinieken, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverstrekkers krijgen van de overheid specifiek advies zodat ze eventuele gevallen snel kunnen herkennen en ze hun patiënten met vragen kunnen helpen. Zodra de eerste berichten over de verspreiding van het Zika-virus ons land bereikten, is in de schoot van de FOD Volksgezondheid overleg gepleegd door experten en overheid.

Na evaluatie van alle informatie bleek dat het verspreidingsrisico in ons land zo goed als nihil is omdat de mug van het Aedesgeslacht hier niet voorkomt, maar dat reizigers naar de betrokken landen, en vooral zwangere vrouwen, wel een risico lopen. Meteen  zijn  een reeks maatregelen genomen waaronder een aanpassing van het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie haar of zijn reis naar Midden- of Zuid-Amerika niet kan uitstellen, kan muggenbeten voorkomen door lange mouwen en broeken met lange pijpen te dragen en door insectenwerende middelen te gebruiken.

Informatie-uitwisseling

Er is ook informatie verspreid naar een aantal zorgverstrekkers die schriftelijk ingelicht worden en naar het publiek via de websites van de FOD Volksgezondheid en van het Instituut Tropische Geneeskunde. Minister De Block: “Een aantal mechanismen die op punt zijn gesteld tijdens de ebola-epidemie komen nu goed van pas. Ik heb het daarbij vooral over de uitwisseling van informatie en verwittiging. En zo werken we verder: maximaal en snel informatie laten doorstromen zodat iedereen maatregelen kan nemen als dat nodig is.” Op de luchthavens is de dienst Saniport extra waakzaam. Saniport is de sanitaire politie voor internationaal verkeer van de FOD Volksgezondheid .

In toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie, staat de dienst in voor de gezondheidsinspectie van de schepen en van bepaalde vliegtuigen komende uit risicogebieden. Vliegtuigen die uit tropische gebieden komen, worden bijvoorbeeld altijd gedesinfecteerd. In Europa zijn tot nu toe enkele gevallen gemeld van reizigers die de getroffen gebieden bezochten en besmet huiswaarts keerden. in België is één dame verzorgd die in december terugkwam uit Guatemala. Zij is goed hersteld.

Zestig tot tachtig procent van de geïnfecteerde personen vertonen geen symptomen. Treden er toch ziekteverschijnselen op, dan gaat het om hoofdpijn, koorts, gewrichtspijn en soms uitslag. De symptomen verdwijnen meestal na een paar dagen. Hoewel het oorzakelijk verband nog niet aangetoond is, lijkt het erop dat het Zikavirus in Zuid-Amerika verantwoordelijk is voor microcefalie bij pasgeboren baby’s van moeders die besmet raakten. Er is ook één geval van het Guillain-Barrésyndroom, een verlammingsziekte, dat vermoedelijk aan het Zikavirus te wijten is.

In België is het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitgerust om de diagnose te stellen. Minister De Block heeft vandaag, woensdag 3 februari 2016, een themazitting over het Zikavirus georganiseerd in de parlementaire commissie Volksgezondheid zodat op één namiddag op alle vragen van de parlementsleden kan worden geantwoord. Alle betrokken overheden en diensten volgen de evolutie van de situatie met het Zikavirus en de acties van de Wereldgezondheidsorganisatie nauw op. Bijkomende informatie over het zikavirus staat op: www.health.belgium.be www.itg.be www.wiv-isp.be