Volledige klaarheid over toekenning humanitaire visa nodig: “De achterpoort via schimmige tussenpersonen is onherroepelijk dicht”

Geplaatst op 16 januari, 2019 om 12:56

Maggie De Block (Open Vld), minister voor Asiel en Migratie, reageert geschokt op de Pano-reportage van gisteren over de misbruiken bij de toekenning van humanitaire visa. Ze rekent erop dat het gerecht de zaak uitspit en schuldigen gestraft worden. De minister zal zich daarvoor ook burgerlijke partij stellen. Daarnaast heeft de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoek gevraagd.

Behalve in uitzonderlijke gevallen aanvaardt ze enkel nog aanvragen voor humanitaire visa die via de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. “De achterpoort via schimmige tussenpersonen is onherroepelijk dicht. Ik zal niet aanvaarden dat men dit humanitaire instrument kan misbruiken voor persoonlijk gewin”, voegt minister De Block toe.

De makers van Pano brachten gisteren misbruiken aan het licht bij de toekenning van humanitaire visa. Die visa worden toegekend om humanitaire redenen. Ze zijn een gunst, geen recht. Uit de reportage blijkt dat tussenpersonen hoge bedragen vroegen aan mensen om hun familieleden of kennissen zo een visum te geven. “Ik ben geschokt door de getuigenissen in de reportage”, zegt De Block. “Mensen in nood zwaar laten betalen in ruil voor hulp is moreel compleet verwerpelijk.”

De minister rekent op het gerecht om de zaak tot op het bot uit te spitten. “Het gerecht moet nu zijn werk doen en de schuldigen straffen. Ik zal me ook burgerlijke partij stellen, om op de hoogte te blijven van het onderzoek en mogelijke schade te laten vergoeden door de schuldigen”, aldus De Block.

Minister neemt zelf al maatregelen

De minister wacht het onderzoek echter niet af om zelf al maatregelen te nemen. Zo heeft ze aan de Dienst Vreemdelingenzaken een grondig onderzoek gevraagd. “Ik wil volledige klaarheid. Ik wil weten hoeveel van dergelijke visa zijn gevraagd en toegekend, door wie en op welke wijze”, zegt de minister.

Daarnaast zal hervestiging enkel nog mogelijk zijn via betrouwbare  organisaties.

Dat is in principe het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR). “Mensen van de UNHCR screenen de vluchtelingen ter plaatse of ze in aanmerking komen voor een humanitair visum en selecteert ze op basis van objectieve criteria in een internationale kader. Ook ngo’s kunnen voorstellen doen, maar we moeten wel eerst zeker zijn dat hun proces correct en transparant is en dat er een goede screening van de lijsten gebeurt.”

Individuele aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend door betrokkenen zelf, maar kunnen enkel in hoogst uitzonderlijke situaties worden toegekend. “De poort via schimmige tussenpersonen is meteen bij mijn aantreden gesloten. “