Voorstelling van de kandidaten op lijst 1785

Geplaatst op 20 augustus, 2018 om 14:47

Jong & ouder, nieuw & ervaren, uit alle hoeken van onze gemeente, liberaal, onafhankelijk en socialist – HIER, VOOR IEDEREEN!

Minister Maggie De Block trekt als boegbeeld en lijsttrekker aan de kar van een ploeg Merchtemnaren die verder willen werken aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Zij stelde vrijdagvaond 17 augustus tijdens een persconferentie met trots haar ploeg voor. Dankzij Maggie en de aanwezigheid van onder andere 5 huidige schepenen combineert Lijst #1785 vele jaren van ervaring met een groot aantal nieuwe gezichten. De lijst, waarop zowel liberalen, socialisten als onafhankelijken een plaats kregen, is in alle opzichten representatief voor onze gemeente. Met inwoners uit Brussegem, Peizegem, Hamme, Ossel, Bollebeek & Merchtem zijn ook alle deelgemeenten en gehuchten vertegenwoordigd. Lijst #1785 is de postcode in zijn naam meer dan waardig.

Lijsttrekker Maggie De Block: “Het zijn stuk voor stuk mensen die mij in een persoonlijk gesprek hebben overtuigd van hun motivatie en die ten dienste staan van onze dorpsgenoten. Mensen die toegankelijk zijn, waar je altijd iets aan kan vragen. Mensen die weten wat belangrijk is. Mensen met ideeën. Mensen die feesten als er mag gefeest worden, die praten over wat er gepraat moet worden, maar die vooral hun handen uit de mouwen willen steken en werken voor Merchtem.

Meer informatie over alle kandidaten vindt u hier.

In april en mei gingen onze kandidaten deur aan deur met een enquête om te peilen naar de verzuchtingen van onze inwoners. Met de resultaten van meer dan 600 ingevulde enquêtes kon de ploeg daarna aan de slag. Alle resultaten van deze enquête zijn terug te vinden op onze website (lijst1785.be) Op basis van werkgroepen en brainstormsessies wordt nu de laatste hand gelegd aan het programma.

Lijsttrekker Maggie De Block: “Momenteel werken wij met de ploeg aan een uitgebalanceerd programma, gebaseerd op de resultaten van onze enquête, waarin iedereen zijn zeg krijgt en dat wordt afgetoetst op financiële & wettelijke haalbaarheid. Wij willen immers geen beloften maken of ballonnetjes oplaten die achteraf spijtig genoeg niet haalbaar blijken te zijn.

De contouren van dat programma liggen natuurlijk al vast en kunnen samengevat worden in 4 pijlers:

1. Hier leven wij graag: Merchtem moet een bruisende gemeente blijven. Een gemeente waar altijd iets te doen valt, waar mensen op straat komen en met elkaar praten. Waar het verenigingsleven floreert en er een aanbod van sport en ontspanning is dat ongezien is voor onze regio.
2. Hier zorgen we voor mekaar: Gezinnen, senioren, kinderen, andersvaliden, jongeren… iedereen heeft andere behoeften en prioriteiten. Als gemeente willen wij zorg dragen voor al deze mensen.
3. Hier wonen wij graag: Merchtem centrum, waar men voor alles terecht kan, moet verfraaien en toegankelijker worden: te voet, met de fiets en met de wagen. Tegelijkertijd blijven we de ons omringende groene ruimte vrijwaren en ondersteunen we de landbouw die onze landelijkheid mee bepaalt.
4. Hier klopt de rekening: Wij gaan voor financieel haalbare investeringen, die geen extra belastingen vragen en waarmee we tegelijkertijd de schuldgraad van onze gemeente kunnen blijven afbouwen.
Ons werk doet er wel degelijk toe en een gemeente besturen vraagt om ervaring. Lijst #1785 heeft de ervaring in huis om onze gemeente in goede banen te blijven leiden. Want hier in Merchtem zorgen we voor mekaar. Hier genieten we met mekaar. Hier leren we van mekaar. Hier geven we om mekaar.
Daarom is Lijst #1785 hier, voor iedereen.