Vragenlijst zal patiënt helpen om op eigen maat werk te hervatten

Geplaatst op 30 maart, 2019 om 08:00

Vandaag gebruiken ziekenfondsen al een vragenlijst om een inschatting te maken of iemand opnieuw aan het werk kan gaan. Het tijdstip en de manier van werken verschilt echter van ziekenfonds tot ziekenfonds. Minister De Block (Open Vld) voert een nieuwe standaard in zodat de vragenlijsten meer betrouwbare resultaten opleveren. Dat moet voor een betere begeleiding zorgen op maat van elke patiënt.

De vernieuwde vragenlijst is het resultaat van een samenwerking tussen de KU Leuven, de universiteit van Luik, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de ziekenfondsen. “Op basis van een wetenschappelijke studie werden 15 vragen geselecteerd die peilen naar de gezondheid, de werksituatie en hoe de patiënt zelf de kansen inschat om terug aan de slag te gaan”, vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Daarnaast peilt de vragenlijst naar het beroepsverleden, opleidingsniveau en de nog geplande behandelingen.

Vroeg begeleiden

Met dit hulpmiddel wil Maggie De Block patiënten in een vroeg stadium laten begeleiden door de ziekenfondsen. Volgens Lode Godderis is dat een cruciale factor om langdurige ziekte te vermijden. Godderis is hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven en hoofdonderzoeker van dit project.

Zo’n 415.000 werknemers en zelfstandigen zijn in België langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Deze nieuwe cijfers bevestigen het belang van re-integratietrajecten. “Na een jaar is het heel moeilijk om iemand nog terug naar zijn job te begeleiden”, vertelt professor Godderis. “Je moet patiënten voor de kaap van drie maanden ondersteuning aanbieden afgestemd op de concrete noden en situatie van de zieke werknemers.”

“Onze vragenlijst peilt naar de belangrijkste noden en factoren, waaronder de eigen inschatting van gezondheid, werk en mogelijke terugkeer”, licht Godderis toe. “Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan het ziekenfonds een re-integratieplan op maat van de patiënt uitwerken.”

Wetenschappelijk onderbouwd

Naast de uniformiteit en wetenschappelijke onderbouw van de vernieuwde vragenlijst zullen de resultaten ook automatisch verwerkt worden. “Voor een vlotte verwerking is een innovatief algoritme ontwikkeld. Op basis van de antwoorden van de patiënt zal een risicoscore op langdurige arbeidsongeschiktheid worden berekend. Op die manier is de informatie in één oogopslag beschikbaar voor de adviserende arts”, licht dr. Saskia Decuman van het RIZIV.

Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. “Een ingevulde vragenlijst geeft de adviserende arts wel cruciale informatie bovenop het medisch onderzoek om al dan niet een traject naar werk op te starten. In zo’n traject kan de patiënt er voor kiezen om op eigen tempo opnieuw aan de slag te gaan”, vertelt minister Maggie De Block, die in 2016 de mogelijkheid creëerde om re-integratietrajecten op te starten.

De ziekenfondsen zijn volop bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. Wie in de loop van april ziek uitvalt zal beter worden begeleid.