Vrij Ondernemen, Pensioen zelfstandige, eindelijk boven armoedegrens

Geplaatst op 04 januari, 2018 om 00:00

[…] Wat is de algemene filosofie van deze regering rond werken en sociale zaken? “We willen de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en ook onze begroting vrijwaren door meer jobs te creëren. Hoe doen we dat? Door de patronale bijdragen verder te verlagen. In 2018 naar 25 %, een historisch cijfer. […] We verhogen ook de koopkracht. Zo genieten 1,4 miljoen mensen, vooral gepensioneerden, van de stijging van de welvaartsenveloppe met 1,1 miljard euro. Maar ook een alleenstaande vrouw met kinderen bijvoorbeeld zal tot 80 euro extra krijgen. Met de sociale werkbonus verhogen we het nettoloon van de laagste inkomens. Dat staat los van de hervorming van de personenbelasting, die iedereen 100 euro netto per maand moet opleveren.” Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen tot hiertoe voor de zelfstandigen? “Ik denk dat heel veel zelfstandigen geholpen zijn met de afschaffing van de sociale werkgeversbijdragen op het eerste personeelslid dat zij aanwerven. Dit loopt nog door tot 2020 en telt bijvoorbeeld ook als je eerste werknemer ontslag neemt en je iemand nieuw in dienst wil nemen. Dat is te weinig bekend.” […] […] Een zelfstandige krijgt vanaf 1 januari na twee weken een uitkering in plaats van na een maand. “Ik heb nog de tijd geweten dat het drie maanden was! Maar ook een maand moeten rondkomen met eigen middelen is lang. En niet goed voor de gezondheid, want het zette zelfstandigen bijvoorbeeld na een ingreep te snel aan om hun activiteit te hervatten. Twee weken lijkt ons een goede maatregel, je bent al snel veertien dagen uit roulatie.” […] Pag. 4-9, Luc Soens