Vroedvrouwen die moeder en kind thuis verzorgen, krijgen hoger honorarium

Geplaatst op 22 februari, 2016 om 00:00

Vanaf 1 april worden vroedvrouwen beter gehonoreerd voor de verzorging van moeder en kind. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft het verzekeringscomité van het RIZIV deze maatregel vanochtend goedgekeurd.

In het kader van het budget gezondheidszorg 2016 zette minister De Block een enveloppe van tien miljoen euro opzij voor paramedische beroepen. 1.418.000 euro gaan naar de vroedvrouwen die een hoger honorarium krijgen voor zorgen die ze geven vanaf vijf dagen na de bevalling.

Minister De Block: “We vragen van de vroedvrouwen een grotere inzet en dit moet aangepast verloond worden. We willen op deze manier de eerste lijn extra ondersteunen. Daarnaast erkennen we dat de zorg buiten het ziekenhuis specifiek is omdat de vroedvrouwen dan moeder en kind alleen verzorgen zonder permanente ondersteuning van andere zorgprofessionelen in de nabije omgeving.”

Stijging

De rol van de vroedvrouwen is de jongste jaren geëvolueerd. Vrouwen verlaten de jongste jaren na een normale bevalling, zonder complicaties, steeds vlugger het ziekenhuis. Eens thuis, doen ze een beroep op de kwaliteitsvolle postnatale ondersteuning door vroedvrouwen. Hierdoor stijgt het aantal jonge moeders dat een vroedvrouw aan huis vraagt jaar na jaar en krijgen vroedvrouwen steeds meer werk.

Het RIZIV registreerde volgend aantal verstrekkingen door vroedvrouwen:

2012:     589.076

2013:     624.669

2014:     698.369

De honoraria stijgen vanaf 1 april 2016 met 22,5% voor de zorg die vroedvrouwen verstrekken na de vijfde dag na de bevalling. Als de patiënte een geconventioneerde vroedvrouw consulteert, wordt alles terugbetaald.