War Heritage Institute houdt herinnering aan oorlog levend

Geplaatst op 02 november, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Steven Vandeput, minister van Defensie, hebben groen licht gekregen voor het wetsontwerp tot oprichting van het War Heritage Institute. Dit nieuwe orgaan staat onder toezicht van de minister van Defensie en staat in voor “het doorgeven van de herinnering” en het in stand houden van de geschiedenis van de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied en gewapende conflicten waaraan Belgen hebben deelgenomen.

Om dat te kunnen doen, worden de opdrachten, de middelen en het personeel van verschillende organisaties geïntegreerd in het War Heritage Institute (WHI). Concreet gaat het om het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO), het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM), het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB) en de Historische Pool van Defensie (HPD).

Steven Vandeput, minister van Defensie: “Met de oprichting van het War Heritage Institute krijgt het Legermuseum een nieuwe toekomst. Het museum in het Jubelpark wordt in ere hersteld en zal het hart vormen van een nationaal netwerk van militair-historische sites. Er wordt zowel geïnvesteerd in de infrastructuur als in het museale luik, om tot een museum met internationale uitstraling te komen.”

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) zal instaan voor de terugbetaling van medische kosten aan oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Daarnaast zal de HZIV hun ook financiële en morele steun bieden (begeleiding bij aanvragen van sociale voordelen, administratieve hulp, sociale lening…).

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De HZIV beheert al alle verstrekkingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dankzij de overdracht van bevoegdheden kunnen we een betere dienstverlening aanbieden aan de burger-gebruiker. Dit is een mooi voorbeeld van good practice in de redesign van de federale overheid, waarbij kerntaken worden gefusioneerd en we meer gaan doen met de middelen die we hebben.”

Het wetsontwerp over de oprichting van het War Heritage Institute werd goedgekeurd op de ministerraad van 21 oktober 2016.