Wat verwachten burgers en zorgverleners van eGezondheid?

Geplaatst op 24 oktober, 2019 om 10:10

Hoe kunnen we onze e-Gezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, lanceert de overheid vandaag de eHealthMonitor 2019. De monitor peilt naar de praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg.

Digitale toepassingen zijn vandaag onmisbaar in de zorg. Ze vormen een sleutel om de administratie te vereenvoudigen, ze ondersteunen zorgverleners in hun zorgtaken, ze helpen de organisatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren, ze bieden zorgverleners en patiënten meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren én ze plaatsen patiënten mee(r) aan het roer van hun gezondheid.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid:
“De digitalisering in de zorg biedt gigantische voordelen, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alles perfect is. Met deze eHealthMonitor willen we in kaart brengen wat beter kan en moet volgens zorgverleners en patiënten. Die feedback zal ons helpen de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze e-Gezondheidstoepassingen verder te verbeteren.”

Zes doelgroepen

De bevraging loopt twee maanden bij verschillende doelgroepen: patiënten/burgers, huisartsen, specialisten, apothekers, (thuis)verpleegkundigen en zorgkundigen. Allemaal krijgen zij specifieke vragen voorgeschoteld over de toepassingen die relevant zijn voor hen. De feedback zal onder andere dienen om het beleid rond e-Gezondheid bij te sturen, om nieuwe beleidsbeslissingen te nemen, om de ondersteuning van zorgverleners en patiënten te verbeteren waar nodig, enzovoort.

Imec en WeLL voeren de enquête uit in opdracht van de federale overheid, de overheden van de deelstaten en hun respectievelijke gezondheidsadministraties. De eHealthMonitor zal elk jaar herhaald worden.

Actieplan eGezondheid

De eHealthMonitor is één van de punten uit het Actieplan eGezondheid 2019-2021. De belangrijkste doelstelling van dat beleidsplan is de effectiviteit van het Belgische eGezondheidslandschap te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de transparantie van ons eGezondheidslandschap en de ervaringen van de verschillende gebruikers.