Welke zorg wil je op het einde van je leven? Bespreek het met je arts en familie

Geplaatst op 20 november, 2018 om 11:58

Duidelijke afspraken helpen bij de begeleiding van patiënten in de laatste fase van hun leven. Minister De Block  (Open Vld) wil voorafgaande zorgplanning stimuleren. Zo worden de wensen van de patiënt bespreekbaar en vermijdt men moeilijke situaties voor de patiënt, zijn familie en zorgverleners. Deze gesprekken worden binnenkort terugbetaald voor palliatieve patiënten. Hiervoor maakt De Block meer dan 6 miljoen euro vrij.

“Door op voorhand over ons levenseinde te praten, kunnen we veel verdriet en ellende vermijden” zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Alle burgers moeten op elk moment kunnen kiezen hoe ze willen behandeld worden én hoe ze willen sterven. Ook al is dat laatste nog niet onmiddellijk aan de orde. Dit noemt men voorafgaande zorgplanning. “Het gaat hier over de vrijheid en autonomie van elk individu om ten allen tijde te kunnen beslissen over de zorg die je nog wenst te krijgen”, licht Maggie De Block toe. Hierbij is het noodzakelijk dat de patiënt inzicht heeft in zijn gezondheidstoestand, prognose en therapiemogelijkheden.

Palliatieve patiënten
Vandaag zijn in het staatsblad de criteria verschenen om als palliatieve patiënt te worden beschouwd. “Dit is een grote stap voorwaarts en een mooie erkenning voor het werk dat door de cel werd geleverd”, zegt Dr. Alex Peltier voorzitter van de Federale Evaluatiecel Palliatieve zorg. “Door de nieuwe en ruimere omschrijving van wie een palliatieve patiënt is, wordt een snellere detectie mogelijk. Zo zal in de toekomst betere zorg kunnen worden toegewezen.”

Gesprek terugbetaald
Voorafgaande zorgplanning stelt mensen in staat om hun wensen te formuleren voor toekomstige medische zorgen en behandelingen. “Zo’n gesprek voer je niet in één-twee-drie. Het gaat om een gevoelig onderwerp”, benadrukt De Block.

Deze terugbetaling voor palliatieve patiënten wordt gesteund door de Federale Evaluatiecel palliatieve zorg. “Het is van belang dat alle patiënten die dat wensen zo’n gesprek kunnen hebben met hun arts. Door een specifiek honorarium te voorzien, stimuleren we de artsen om deze moeilijke gesprekken te hebben met palliatieve patiënten in het bijzonder”, verduidelijkt De Block.

De arts bespreekt met de patiënt de zorgdoelen en wie zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger mag zijn. Dit kan eventueel leiden tot de opmaak van wilsverklaringen. Het resultaat van de voorafgaande zorgplanning wordt opgenomen in het medisch dossier.

Het RIZIV zal nu de modaliteiten van deze terugbetaling verder uitwerken.