Werkgevers kunnen meer geschenken geven bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

Geplaatst op 04 mei, 2018 om 00:00

Werkgevers kunnen hun medewerkers een geschenk geven bij het einde van het jaar, pensionering, eervolle onderscheiding of een huwelijk. De bedragen van deze geschenken tellen niet mee als loon en worden nu aangepast de evolutie van de levensduurte. “Hiermee worden de bedragen opgetrokken en kunnen de werkgevers hun werknemers in de bloemetjes zetten” zegt Minister Maggie De Block.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd.

Deze inspanning kadert in de uitvoering van een intentieverklaring overeengekomen door de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid.

Het ontwerp voorziet concreet in de volgende aanpassingen van de bestaande bedragen:

  • geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: verhoging van 35 naar 40 euro
  • geschenken voor een eervolle onderscheiding: verhoging van 105 naar 120 euro
  • geschenken voor pensionering: verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1000 euro
  • geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: verhoging van 200 naar 245 euro

 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.