Werklozen krijgen kans om zich gratis om te scholen tot verpleegkundige

Geplaatst op 18 mei, 2020 om 10:24

De huidige coronacrisis is een uitzonderlijke situatie. De terugval in bbp per capita is ongezien. Zo’n 180.000 jobs staan op de helling (cijfers NBB) en er is tegelijkertijd een nijpend tekort aan helpende handen in de zorg. Minister van Sociale Zaken Maggie Block heeft een voorstel klaar om tegemoet te komen aan beide problematieken. “We bieden de mogelijkheid aan mensen die hun job zijn verloren tijdens de coronacrisis om zich gratis om te scholen tot verpleegkundige. Ze ontvangen ook een vergoeding terwijl ze die reoriëntatieopleiding volgen”, stelt De Block.  

Dit voorstel betreft een uitbreiding van het zogenaamde Project 600. Dat is een project waarbij mensen die al werken in een ziekenhuis -bijvoorbeeld een administratief medewerker – zich kunnen omscholen tot verpleegkundige. Die opleiding wordt dan betaald door de overheid.

“Dat past in ons idee dat mensen zelf de leiding kunnen nemen over hun loopbaan, hoe moeilijk en precair de situatie momenteel ook is. Opleiding speelt in zo’n transitietraject tussen beide jobs een cruciale rol. We breiden die mogelijkheid van het ‘Project 600’ nu uit naar mensen die door de Covid-19-crisis helaas zonder job zijn komen te vallen”, zegt minister De Block.

Het initiatief moet ook zorgen voor een broodnodige nieuwe instroom van verpleegkundigen. “Volgens schatting staan nu al 180.000 jobs op de helling. Een omscholingstraject aanbieden, is alvast een maatregel om minstens een deel van die mensen te begeleiden naar een nieuwe job als verpleegkundige”, stelt De Block.

Bovendien maakt de coronacrisis nog maar eens duidelijk hoe belangrijk die verpleegkundige jobs zijn. In ons land zijn er momenteel heel wat openstaande vacatures voor een job als verpleegkundige. “We willen niet alleen ’s avonds in de handen klappen voor de zorg. We willen ook de weg naar meer helpende handen op het terrein zo toegankelijk mogelijk maken”, zegt De Block. Het voorstel past ook in de visie van de minister over ‘het nieuwe werken’, namelijk het cappuccinomodel, waarbij voor elke werknemer de mogelijkheid tot opleiding centraal staat tijdens de loopbaan.

Sociale partners

De minister richtte alvast een brief aan de sociale partners om het idee samen uit te werken. Die uitbreiding van de mogelijkheid om in te stappen in Project 600 naar mensen die werkloos worden door corona is een logische stap. De Block geeft het voorbeeld van een winkelbediende die zijn of haar job verliest door de crisis. “Door de uitbreiding kan hij/zij nu een opleiding tot verpleegkundige volgen, zonder daar financieel de lasten van te dragen. Op die manier begeleiden we mensen naar een nieuwe uitdaging”, aldus minister De Block. Ze benadrukt dat ze hoopt op een positieve respons van de sociale partners om dit idee op korte termijn uit te werken.