WETSONTWERP TRANSPARANTIE TWEEDE AANVULLENDE PENSIOENPIJLER

Geplaatst op 08 december, 2022 om 14:36

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde woensdag 7 december 2022 het wetsontwerp inzake de transparantie voor de tweede pensioenpijler goed. Open Vld-fractievoorzitter Maggie De Block wees in haar tussenkomst op het belang ervan voor de opbouw van het aanvullend pensioen.

 

Maggie De Block : “Betrouwbare en correcte informatie over de pensioenopbouw is belangrijk voor het vertrouwen in het toekomstig pensioen. Op vandaag is het moeilijk om een goed en begrijpbaar zicht te krijgen op het pensioen dat men opgebouwd heeft. Dit wetsontwerp komt hieraan tegemoet.”

 

Momenteel is het zo dat de informatie die de burger krijgt over de tweede pijler afhankelijk is van het feit wie het aanvullend pensioen beheert. Dat kan ofwel een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) zijn of een verzekeraar die het aanvullend pensioen beheert. Dit ontwerp zal daarin verandering brengen.

 

Maggie De Block: “De informatie over de tweede pensioenpijler zal in de toekomst terug te vinden zijn op de site MyPension.be. Deze portaalsite zal de informatie die zij van de verschillende pensioeninstellingen ontvangen, beheren en communiceren naar de aangeslotenen. Zo hoeven mensen niet op zoek te gaan naar betrouwbare informatie over hun aanvullend pensioen, maar zullen zij alle gebundelde informatie kunnen terugvinden op MyPension. Dat is een hele stap vooruit en zal zeker het vertrouwen van de burger in het pensioen versterken. Mijn fractie steunt dan ook het wetsontwerp.”