Wouter Colson, Artsenkrant, Is de universitaire functie bedreigd?

Geplaatst op 13 oktober, 2017 om 00:00

Een symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) bekeek de functie van universitaire ziekenhuizen in het veranderende zorglandschap. Minister Maggie De Block kwam zelf haar plannen verdedigen. Het klopt dat ook algemene ziekenhuizen referentiecentra kunnen worden voor hooggespecialiseerde taken. “De uitwerking van een organiek kader voor de ziekenhuisnetwerken was prioritair. Daardoor blijft het momenteel wat stil rond de universitaire functie. Maar ik kan u verzekeren dat dit ook een werkpakket is binnen de hervormingsplannen.” De minister gaf daarnaast aan dat ze een advies nodig had van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen over de afbakening van locoregionale en supraregionale zorgtaken – een advies dat nu binnen is. Dat was vereist om de volgende stappen te kunnen zetten. … “Ik roep de UZ’s op om duidelijke onderlinge afspraken te maken over de tertiaire en quaternaire zorg. Sommige aandoeningen zijn zo zeldzaam en bepaalde behandeltechnieken zo beperkt inzetbaar, dat het onverantwoord zou zijn dat zorgaanbod in alle zeven universitaire centra te installeren. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de UZ’s om hierover na te denken en bottom-up oplossingen aan te reiken.” Pag. 4