Wouter Colson, Artsenkrant, Regering zal vertrouwen in het overleg herstellen

Geplaatst op 03 maart, 2017 om 00:00

De Nationale Commissie ArtsenZiekenfondsen nam op 24 februari kennis van de bereidheid van de regering om de wet op een aantal punten aan te passen, om het vertrouwen in het overlegsysteem te herstellen. Op de Commissie van 24 februari was de minister samen met haar kabinetschef Bert Winnen aanwezig. Als antwoord op de brief toonden ze zich bereid om een aantal aanpassingen door te voeren in de wet. Die moeten het vertrouwen in het overlegsysteem herstellen. De Nationale Commissie heeft wel gevraagd om eind maart inzage te krijgen in de ontwerpen van wetteksten en de geplande procedures. “Als de Nationale Commissie dat als voldoende beoordeelt, zet dat de deur open naar een mini-akkoord voor de rest van 2017”, zegt Bvas-voorzitter Marc Moens . Pag. 3