YL, Het Belang van Limburg, Van Overtveldt (N-VA) is de gebeten hond

Geplaatst op 24 september, 2016 om 00:00

Grote boosdoeners zijn de minderinkomsten door de teruggeschroefde economische groei (van 1,5% naar 1,2%) en de vroegere overschrijding van de spilindex waardoor uitkeringen en ambtenarenweddes sneller stijgen dan gedacht. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) noemde de oefening “moeilijk maar niet uitzonderlijk”. “De rekening voor ons blijven uitschuiven, lost niets op”, vat Maggie De Block het samen. Pag. 8