Yves Barbieux, De Standaard, Medicijn tegen epilepsie maakt kinderen gehandicapt

Geplaatst op 02 januari, 2017 om 00:00

De risico’s werden al begin jaren 80 vastgesteld, het geneesmiddel was toen al vijftien jaar in omloop. De bijsluiters begonnen pas in 2004 mondjesmaat te wijzen op mogelijke problemen voor de neurologische ontwikkeling van de foetus en het gevaar voor zware lichamelijke misvormingen zoals spina bifida ( open rug, red).’ Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is evenwel niet van plan nu al zo’n fonds op te richten. Zij is wel te vinden voor het verplicht aanbrengen van een label op de verpakking van geneesmiddelen die valproaat bevatten, om vrouwen attent te maken op mogelijke risico’s bij inname tijdens de zwangerschap. Pag. 13