Yves Lambrix, Het Belang van Limburg, Geen pamperstaat

Geplaatst op 15 september, 2016 om 00:00

Langdurig zieken zullen vanaf 1 oktober meer controle krijgen, om na te gaan of ze wel echt arbeidsongeschikt zijn. Daarvoor schakelt het Riziv een team van artsen in. Meer dan wie ook beseft de minister dat het hoge aantal langdurig zieken stilaan onbetaalbaar wordt voor de sociale zekerheid. Ze zijn goed voor 4,9 miljard euro aan uitkeringen, wat arbeidsongeschiktheid bijna even duur maakt als werkloosheid. Het is een fabeltje om te denken dat langdurig zieken met plezier thuis op de bank zitten. De meesten willen maar één ding: zo snel mogelijk weer aan de slag. Helaas geeft ook hier een kleine groep profiteurs, met een geveinsd pijntje in de rug of het hoofd, de grote groep langdurig zieken een slecht imago. Als een ziek schaap de hele kudde dreigt aan te steken, moet de herder ingrijpen. Maggie De Block doet dat. Zij wil de profiteurs eruit. Pag. 2