Zachte landingsbaan Uitbreiding flexijobs Artsen die veel ziektedagen schrijven, moeten zich verantwoorden

Geplaatst op 15 september, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, neemt een aantal extra maatregelen in het kader van het Zomerakkoord van de regering: langer werken wordt haalbaarder door de zachte landingsbanen, artsen die overmatig veel ziektedagen voorschrijven zullen zich moeten verantwoorden en de flexijobs worden uitgebreid naar gepensioneerden en de detailhandel. Om langdurig zieke personen met een handicap de mogelijkheid te geven op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan, wordt een apart kader gecreëerd.

Zachte landingsbaan
Het doel is langer werken “doenbaarder, haalbaarder” te maken. Zo vermijden we dat ze op een uitkering belanden.

Het voorstel “zachte landingsbaan” van minister De Block: steunt op een idee uit de metaalsector maar:
– Is voor alle sectoren in de economie
– Is voor mensen die na hun 60ste “zacht willen landen” en 4/5 gaan werken, niet meer in ploegen of ’s nachts, job nemen lager op de ladder en bijv gaan coachen..
– Eenvoudiger systeem:
• premie wordt betaald door werkgever (premie vult het lager salaris niet helemaal aan maar is toch voordelig voor de werknemer)
• premie : is een afspraak tussen werkgever en werknemer
• de werkgever betaalt geen sociale lasten op de premie.
– Impact op budget :
• Een aantal mensen gaat later met pensioen
• Een aantal mensen neemt zachte landingsbaan in de plaats van deeltijds tijdskrediet en die kosten vallen dus weg.
• Die mensen blijven aan het werk en betalen langer sociale lasten (minder dan anders maar toch nog een deel).
• Mensen die het zware werk niet zien zitten, vallen niet op uitkering (geen kost voor maatschappij)
– Volgens een berekening van de FOD Sociale Zekerheid gaat het om tussen 23 en 28.000 mensen die hiervan gebruik zouden maken

Het idee is geïnspireerd op een voorstel uit de metaalsector :
– In de metaalsector kunnen mensen afbouwen dankzij een premie betaald door het sectoraal fonds aan mensen die bijv geen ploegen- of nachtwerk meer doen na hun 60ste.
– Geen sociale lasten te betalen op die premie.
– Voorstel wordt nog besproken.

Uitbreiding flexijobs
– De flexijobs die in 2015 in het leven zijn geroepen voor de horeca worden nu naar gepensioneerden en de detailhandel.
– Voorwaarde blijft dat je een minimaal 4/5 werkt.
– Gepensioneerden zullen ook gebruik kunnen maken van het systeem zodat ze actief kunnen blijven en flexibel bijverdienen.
– Zelfstandigen in de detailhandel zoals slagers bijvoorbeeld zullen door dit systeem soepel werknemers kunnen inzetten en zo gemakkelijker piekmomenten opvangen.

Responsabilisering artsen rond voorschrijven ziektedagen
– Er komen richtsnoeren voor artsen rond het voorschrijven van ziektedagen zodat artsen duidelijkheid krijgen over de manier waarop ze de afwezigheidsduur moeten vastleggen.
– Op objectieve wijze zal daarop vastgesteld worden bij welke artsen de duur en het aantal periodes van arbeidsongeschiktheid afwijkt van deze bij artsen met een vergelijkbaar profiel.
– Er kunnen objectieve en goede redenen bestaan voor die afwijkingen. Als die redenen ontbreken, zullen de artsen verantwoording moeten afleggen.

Arbeidsre-integratiejobs
– Langdurig zieken of personen met een handicap die aan het werk willen op de reguliere arbeidsmarkt kunnen dit momenteel niet altijd.
– Er wordt nagegaan welke obstakels bestaan en die zullen worden weggewerkt.
– Er wordt een nieuw arbeidsrechtelijk stelsel gecreëerd.