Zeer belangrijke stap vooruit vandaag in pensioenopbouw voor zelfstandigen!

Geplaatst op 19 mei, 2021 om 17:05

Gelijke behandeling in pensioenopbouw voor zelfstandigen

De correctiecoëfficiënt voor de berekening van de pensioenen van de zelfstandigen wordt afgeschaft. Op die manier kunnen zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen, als de werknemers. “We hebben de afgelopen jaren een lange weg afgelegd in onze strijd om het pensioen voor zelfstandigen te verbeteren”, zegt Maggie De Block, fractieleider Open Vld. Het wetsontwerp werd zonet goedgekeurd in de commissie.

 

Het wetsontwerp maakt werk van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor pensioenen voor zelfstandigen.

De toepassing van  die coëfficiënt zorgde ervoor dat het inkomen van zelfstandigen (en hun bijdragen) slechts gedeeltelijk in aanmerking werden genomen voor de berekening van hun pensioen. Daardoor krijgen zelfstandigen een veel lager pensioen, dat voor velen zelfs opgetrokken moet worden om nog maar het minimumpensioen te bereiken.

“Op 1 januari 2021 wordt deze coëfficiënt afgeschaft voor de rustpensioenen, de overlevingspensioenen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1 januari 2022. De afschaffing zorgt voor meer evenwicht: wie bijdraagt, moet daar ook bij zijn pensioen de vruchten van plukken”, legt De Block uit.

 

Meer pensioen

Voor een zelfstandige met een inkomen van 30.000 euro zou de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor een loopbaanjaar resulteren in ten minste 123,38 euro aan extra pensioenrechten op jaarbasis. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar na de hervorming betekent dit 5.552,10 (123,38 x 45) euro meer op jaarbasis voor een zelfstandige wiens pensioen theoretisch elk jaar wordt berekend op een inkomen van 30.000 euro.

“Zelfstandigen en ondernemers zijn een essentiële bouwsteen van onze economie en zorgen voor veel jobs. Het minste wat zij verdienen is een faire behandeling. Daarom berekenen we de pensioenrechten van zelfstandigen en werknemers vanaf 2021 gelijk!”, besluit De Block.