Zelfstandigen die ziek zijn, krijgen uitkering straks dubbel zo snel

Geplaatst op 19 oktober, 2017 om 11:30

Vanaf 1 januari 2018 krijgen zelfstandigen die ziek zijn al na twee weken een uitkering. Deze maatregel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, is vandaag goedgekeurd door de ministerraad.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Door de carensperiode te halveren willen we onze zelfstandigen beter beschermen. Als zij straks ziek worden en daardoor niet meer kunnen werken, zullen ze dubbel snel als vandaag op financiële steun kunnen rekenen.”

Zelfstandigen die vandaag ziek worden, worden dubbel gestraft: ze moeten hun activiteit stopzetten en moeten bovendien gedurende een maand met eigen middelen zien rond te komen. Ze hebben immers pas recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds na een maand, de zogenaamde carensperiode. Die periode duurt te lang. Om financiële problemen te vermijden nemen sommige zelfstandigen hierdoor zelfs helemaal geen ziekteverlof terwijl ze daar wel nood aan hebben.

Daar komt nu verandering in. Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, zullen binnenkort al na twee weken ziekte een uitkering ontvangen.

Ruim 17.000 zelfstandigen

Uit de prognoses blijkt dat deze maatregel volgend jaar positieve gevolgen zal hebben voor 17.006 zelfstandigen:

  • 14.172 zelfstandigen die langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn zullen hun ziekte-uitkering twee weken vroeger ontvangen.
  • 2.834 zelfstandigen die tussen de twee weken en één maand arbeidsongeschikt zijn zullen ook op een uitkering kunnen rekenen, terwijl ze in het huidige systeem geen uitkering zouden krijgen.

 

Er wordt een budget van 9,4 miljoen euro uitgetrokken voor deze maatregel in 2018.

Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen: “Een zelfstandige kan soms met een tegenslag geconfronteerd worden, bijvoorbeeld een ziekte. Daar ben ik me van bewust. Daarom wordt de carensperiode nu ingekort naar twee weken (in plaats van één maand zoals nu het geval is) opdat een zelfstandige die ziek is twee keer sneller vergoed zou kunnen worden.”