Zelfstandigen verliezen niet langer deel van ziekte-uitkering

Geplaatst op 29 april, 2020 om 09:31

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zorgt ervoor dat zelfstandigen geen ziekte-uitkering mislopen als ze ziek worden tijdens de coronacrisis. Minister De Block verduidelijkt: “In deze speciale tijden is het voor zieke zelfstandigen niet altijd mogelijk om snel een dokter te raadplegen. In dat geval konden ze hun uitkering verliezen omdat het doktersattest te laat kwam. Dat zet ik nu recht.”

Sinds juli 2019 krijgen zelfstandigen die langer dan 7 dagen ziek zijn, een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag ziekte. De ziekteperiode van een zelfstandige start momenteel vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend. Vanaf die datum krijgen ze dan een ziekte-uitkering. Dat werd door de wetgever zo bepaald om misbruiken te voorkomen.

De coronacrisis zorgt er echter voor dat raadplegingen bij specialisten naar een latere datum kunnen worden opgeschoven waardoor het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid soms later wordt opgesteld. Daarnaast hebben huisartsen door de werklast het moeilijk om binnen de vastgestelde termijnen te antwoorden. Deze situaties van overmacht zorgen ervoor dat zieke zelfstandigen riskeerden om een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen.

Deze situatie wordt nu rechtgezet door de betrokken bepaling tijdelijk af te schaffen. Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de dag dat ze ziek werden en niet langer vanaf de datum vermeld op het ziekte-attest. De maatregel zal in werking treden voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.