Zes miljoen Belgen geven zorgverleners de toestemming om hun medische gegevens digitaal uit te wisselen

Geplaatst op 17 juli, 2017 om 00:00

Ruim 6 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Vandaag 17 juli 2017 staat de teller op 6.000.333. Dat blijkt uit cijfers van het eHealth-platform. De elektronische uitwisseling van medische gegevens is belangrijk voor de kwaliteit en de snelheid van zorg en kan ook onnodige uitgaven voorkomen.

Zorgverleners mogen de medische gegevens van een patiënt digitaal met elkaar uitwisselen, op voorwaarde dat die laatste daar de toestemming voor heeft gegeven. Dankzij die uitwisseling hebben zorgverleners steeds toegang tot de meest recente medische informatie over de patiënt in kwestie: de resultaten van recente bloedafnames, radiografieën, een overzicht van de voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen… Dat is belangrijk om zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen en indien nodig een behandeling op te starten. Het uitwisselen van de resultaten van medische onderzoeken kan ook leiden tot een belangrijke besparing in de gezondheidszorg doordat onnodige dubbele onderzoeken vermeden kunnen worden.

Via de geïnformeerde toestemming biedt een patiënt enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met hem hebben toegang tot zijn medische gegevens. Een arts van zijn ziekenfonds, een verzekeringsarts of een arbeidsgeneesheer kunnen de gegevens niet inkijken. De patiënt behoudt ook te allen tijde de vrijheid om bepaalde zorgverleners de toegang tot zijn medische gegevens te ontzeggen, om sommige gegevens niet te laten delen of om zijn geïnformeerde toestemming volledig in te trekken.

Exponentiële toename

Aan het begin van deze legislatuur hadden 35.000 burgers hun geïnformeerde toestemming gegeven, begin februari 2015 waren dat er 600.000 en één jaar later 2,4 miljoen. Op vandaag, 17 juli 2017, hebben 6.000.333 Belgen hun geïnformeerde toestemming gegeven.

Geïnformeerde toestemming geven?

Burgers die hun toestemming willen geven, kunnen dat op verschillende manieren.

  • Via het digitale Patient Consent op de website van het eHealth-platform.
  • Via de huisarts, de apotheker of een andere zorgverstrekker; via het ziekenfonds; via de opnamedienst van het ziekenhuis.
  • Via het patiëntenportaal van bepaalde instellingen en zorgnetwerken (bijv. Réseau Santé Wallon).
  • Voor kinderen wordt de toestemming geregistreerd ofwel via hun KidsID ofwel op vraag van de ouders aan de hand van het identificatienummer van de sociale zekerheid.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lyJQfE7pkJA[/embedyt] Op 19 mei 2015 lanceerde het Riziv een campagne over deze informatie-uitwisseling, ‘Informatie delen is gezond’. In een animatiefilmpje werd duidelijk uitgelegd wat de voordelen zijn voor de patiënt als zorgverstrekkers hun gezondheidsgegevens met elkaar mogen uitwisselen. Op de website www.patientconsent.be kunnen burgers het filmpje integraal bekijken. Ze vinden er ook antwoorden terug op verschillende vragen: wat houdt die geïnformeerde toestemming concreet in? Welke gegevens worden gedeeld? Wie heeft toegang tot die gegevens? Welke rechten heeft de patiënt? Hoe wordt de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd?