Zestien pilootprojecten kunnen rekenen op ondersteuning door de overheid

Geplaatst op 16 juni, 2016 om 00:00

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau hebben zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Daarmee zetten ze een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken.

De zestien projecten zijn verspreid over heel België: zeven in Vlaanderen, zes in Wallonië, twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één in de Duitstalige Gemeenschap. Ze richten zich op allerhande chronische aandoeningen en bestaan uit een samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen, geriaters, thuisverpleegkundigen, enzovoort. Tegen maart 2017 kunnen de eerste pilootprojecten van start gaan op het terrein.

Op 2 februari 2016 stelden minister De Block en haar collega-ministers van Volksgezondheid van de deelstaten de Gids ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ voor. Het uitgangspunt van de gids is een nieuwe visie op geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, met een driedubbel doel – de zogenaamde ‘Triple Aim’ doelstelling: een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers; een bevolking die langer gezond leeft; en een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. Daarnaast moet er bijzondere aandacht gaan naar het welzijn van de betrokken zorgverleners. Het hele project geïntegreerde zorg voor chronisch zieken wordt ondersteund door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Riziv.

Interdisciplinaire benadering

Samen met deze gids lanceerden de ministers ook een oproep naar de sector om voorstellen in te dienen voor pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Op 31 mei 2016 had de FOD Volksgezondheid 70 kandidaat-pilootprojecten ontvangen, waaruit er uiteindelijk zestien zijn geselecteerd.

Via die projecten zullen bepaalde ideeën en concepten rond geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uitgetest worden binnen een geografisch afgelijnde regio. Alle projecten vertrekken van een geïntegreerde visie op chronisch zieken. Ze mikken op een versterkte samenwerking tussen zorgverleners op de eerste en de tweede lijn, partners uit de woon- en de thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers en welzijnsorganisaties. Er kunnen ook nog andere actoren betrokken worden, bijvoorbeeld uit de non-profit sector, de ziekenfondsen, de vrijetijdssector, lokale overheden en de private sector.

Ondersteuning

De geselecteerde projecten krijgen de nodige ondersteuning van de overheid bij de uitwerking van hun actieplan. Naast financiering voor de administratie kan ieder project rekenen op een halftijdse coördinator en op de professionele begeleiding van een coach gespecialiseerd in zorgprocesverandering. De consultancybedrijven Möbius en Alfamanagement staan in voor die coaching. Het Jan van Es Instituut, een Nederlands kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg, zorgt voor de nodige expertise op het vlak van het vertalen van de ‘triple aim’-benadering naar de verschillende projecten.

Volgende week, op woensdag 22 juni, vindt de kick-off van de projectbegeleiding plaats. Dan stellen Möbius, Alfamanagement en het Jan van Es Instituut het coachingplan voor aan de projecten. Tijdens de workshops in de namiddag zullen de verschillende projecten hun coaches voor het eerst ontmoeten. En de weken en maanden daarna zullen ze samen een concreet actieplan op papier zetten, zodat de eerste projecten in februari 2017 effectief van start kunnen gaan.

2,5 miljoen landgenoten

Circa 2,5 miljoen landgenoten hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Dat blijkt uit de recentste Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Eén miljoen onder hen heeft het statuut van chronisch zieke bij het Riziv, een cijfer dat toeneemt naarmate de bevolking veroudert. Het percentage personen met een langdurige aandoening stijgt sterk met de leeftijd. Bij jonge mensen tussen 15 en 24 jaar gaat het over 9,6%; van de 75-plussers heeft bijna de helft (48,8%) een langdurige aandoening. Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer chronische patiënten die meerdere ziekten of aandoeningen tegelijkertijd hebben.