Zorgeenheid voor vrouwelijke geïnterneerden in het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate

Geplaatst op 17 februari, 2016 om 00:00

Minister van Justitie, Koen Geens, en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block kondigden vandaag de opening van een zorgeenheid voor vrouwelijke geïnterneerden aan in Zelzate. Midden mei 2016 zullen de eerste vrouwelijke geïnterneerden naar de eenheid worden overgebracht.

Deze zorgeenheid krijgt een plaats in het rustgevende, groene domein van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist en zal de naam ‘Lumen’ dragen. De afdeling zal een forensisch behandeltraject aanbieden aan 20 vrouwelijke geïnterneerden. Nieuw en uniek aan de zorgeenheid ‘Lumen’ is de behandeling van en zorg voor vrouwelijke geïnterneerden die vandaag een vrij groot risico op recidive vertonen en nood hebben aan een gespecialiseerde opvang en begeleiding in een hoog beveiligde context.

Ondanks de inzet van het zorgteam en de penitentiair beambten in de gevangenissen, is er voor de groep van vrouwelijke geïnterneerden vandaag geen mogelijkheid om intensief te worden behandeld in een professionele zorgomgeving.  De meerwaarde van de inrichting van de nieuwe eenheid op het net de mogelijkheid om op het domein zelf de vrouwelijke geïnterneerden te heroriënteren naar een aangepaste unit. Justitie neemt de kostprijs, 402.110 €, voor de veiligheidsinfrastructuur voor zijn rekening en Volksgezondheid maakt jaarlijks 1.049.000 euro vrij voor de financiering van het extra zorgpersoneel, net zoals dit het geval is wat de long stay voorziening in Bierbeek betreft. In totaal zullen 25 gespecialiseerde zorgverleners in de afdeling werken: tien leden van het huidige personeel en 15 nieuwe collega’s.

Beide Ministers zijn verheugd dat ze vooruitgang boeken op het vlak van geïnterneerden die al te lang de gepaste zorg hebben moet missen doordat ze niet in een aangepaste zorginstelling terecht komen. Samen proberen zij nieuwe schakels te vinden die vandaag in de opvang van geïnterneerden in het forensisch psychiatrisch zorgnetwerk ontbreken.

Menswaardige zorg

Minister Koen Geens: “ Volgende week zullen de hoorzittingen starten over de wet betreffende internering van personen. Deze moet tegen april 2016 in het parlement zijn goedgekeurd. Dan heeft de geïnterneerde eindelijk een rechtspositie. Maar ik ben vooral blij vandaag dat ik met collega De Block alweer een stap verder kan zitten richting menswaardige zorg. Dit keer voor de geïnterneerde vrouwen die een specifiek risicoprofiel vertonen en grote kans op recidive.”  

Minister Maggie De Block: “Menswaardige zorg in een aangepaste omgeving is essentieel voor onze patiënten. Maar hoop en zicht op een toekomst zijn even belangrijk. Ik stel dan ook verheugd vast dat het centrum hier in Zelzate zal samenwerken met andere centra met oog op de doorstroming van deze high risk patiënten naar medium, low risk en reguliere zorginstellingen.”