AMR – De Stille Pandemie

Geplaatst op 01 juni, 2023 om 11:03

 

In 2019 werd antimicrobiële resistentie (AMR) in verband gebracht met bijna 5 miljoen sterfgevallen. Ondanks dit hoge cijfer, vindt er wereldwijd te weinig onderzoek en ontwikkeling plaats naar nieuwe en bestaande behandelingen.

Uit een recent gepubliceerd verslag van de WHO blijkt dat er sinds 2017 slechts twaalf nieuwe antibiotica zijn goedgekeurd, waarvan er twee bestempeld werden als innovatief. Dat betekent concreet dat deze twee antibiotica ’s gebruik maken van stoffen die nog geen eerdere goedkeuring kregen van de bevoegde instanties. Ondanks een goed signaal, is het onvoldoende om de stille pandemie te lijf te gaan.

Hoewel dat er wereldwijd heel wat onderzoeken gebeuren naar nieuwe antibiotica, vragen deze enorm veel tijd en middelen. Daarom juich ik het recente initiatief van de ministers van Financiën van de G7-landen toe om de inspanning van de G7 inzake Research and Development (R&D) op gebied van AMR te stimuleren, te monitoren, te coördineren en te versterken. Zowel private spelers als partnerschappen zoals CARB-X (een wereldwijd non-profit partnerschap) zullen hier voordelen uithalen.

Alleen door grote wereldwijde investeringen in antibiotica zullen we antimicrobiële resistentie kunnen verslaan!

Het alternatief is dat, als er geen actie ondernomen wordt, AMR de wereldeconomie tegen 2050 maar liefst 92 biljoen euro zal kosten, en dan spreken we nog niet over het aantal mensenlevens dat het zal kosten.