Beleidsnota Pensioenen

Geplaatst op 23 november, 2023 om 15:23

Afgelopen woensdag besprak de commissie Sociale Zaken de beleidsnota pensioenen. Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block kwam namens onze partij tussen.

Maggie De Block: “In het kader van het komende Belgische EU-voorzitterschap zal de minister vooral de problematiek inzake genderongelijkheid aankaarten. Ik zou toch ook willen suggereren om aandacht  te besteden aan de tweede, aanvullende pensioenpijler. Ik ben immers van oordeel dat er meer samenwerking moet komen tussen België en de Europese commissie voor wat de aanvullende pensioenen betreft. Op vandaag stellen we vast dat de regels inzake de pensioenfondsen vooral gemaakt worden op maat van de grote spelers.  Maar de toepassing van deze regels is voor de kleine Belgische pensioenfondsen een zware opdracht.  Ook andere lidstaten ervaren dit zo. Het Europese voorzitterschap is een uitgelezen kans om dit onder de aandacht te bregen.”

Open VLD blijft ook verder inzetten op een veralgemening van de tweede, aanvullende pensioenpijler.

Maggie De Block: “Als we willen dat meer mensen aansluiten bij een tweede pensioenpijler, dan moeten we vooral jonge mensen hierover sensibiliseren. Hoe vroeger men bijkomende rechten opbouwt via het aanvullend pensioen, hoe hoger het bedrag op het einde van de rit zal zijn. Er is dus nood aan een brede bewustmakingscampagne die zich specifiek richt op jonge mensen, die aan het begin van hun professionele loopbaan staan.”