Bespreking beleidsnota pensioenen

Geplaatst op 17 november, 2022 om 14:11

De commissie Sociale Zaken in de Kamer besprak op woensdag 16 november 2022 de beleidsnota over de pensioenen. Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block nam er het woord en had enkele vragen en opmerkingen bij de nota.

Maggie De Block : “Sinds het begin van deze legislatuur zijn er een aantal belangrijke maatregelen genomen die het pensioenstelsel duurzamer moeten maken. Ik denk hierbij aan het zelfstandigenpensioen dat op eenzelfde manier berekend zal worden als het werknemerspensioen door de afschaffing van het correctie-coëfficiënt, de pensioenbonus voor wie langer werkt, het verhogen van de minimumpensioenen…, maar het werk is nog niet af.”

Uit een enquête in de leeftijdsgroep van 18 tot 40-jarigen eind 2020 blijkt dat maar liefst 53% van de ondervraagden er geen vertrouwen in te hebben dat de overheid het pensioen zal kunnen blijven betalen.

Maggie De Block : “Het is daarom van het grootste belang dat mensen continu en correct geïnformeerd worden over hun toekomstig pensioen. Verdere digitalisering is dus belangrijk alsook de verdere uitbouw van MyPension.be waarbij ook simulaties moeten mogelijk zijn. Waarom wordt er niet gedacht aan de ontwikkeling van een MyPension-app? In Nederland bestaat dat en het laat de mensen toe om op een snelle manier na te gaan hoe het met hun toekomstig pensioen gesteld is alsook te kijken welke impact bepaalde loopbaankeuzes hebben op hun later pensioen.”

Sensibilisering bij jonge mensen, in het bijzonder jonge vrouwen, is belangrijk. In de praktijk zien we dat het nog altijd vooral vrouwen zijn die hun carrière terugschroeven om zorgtaken (voor zowel kinderen als ouderen) op te nemen.

Maggie De Block : “Samen met een aantal collega’s heb ik een resolutie neergelegd waarin onder meer aan de regering gevraagd wordt een bewustmakingscampagne op sociale media te lanceren. Daarin kan men jongeren wijzen op de gevolgen van bepaalde keuzes tijdens de loopbaan op de berekening van het toekomstig pensioen. Ook wordt erin gevraagd om de portaalsite MyPension.be meer bekendheid te geven bij deze leeftijdsgroep.”