De Specialist, De Block zegt waar het op staat.

Geplaatst op 07 november, 2017 om 00:00

“Voor alle grote hervormingen moeten we eerst goede fundamenten leggen, evidence-based. Nu zullen we de vruchten plukken van ons werk”, maakt Maggie De Block zich sterk. … “Het ontwerp netwerken waar de ziekenhuizen al zo lang om vragen, zit in de laatste rechte lijn. We gaan nu naar d eministerraad en daarna vertrekt het ontwerp voor feedback naar de Raad van State. Ziekenhuisorganisatie en –financiering moeten samen sporen”. … “De werkgroep met ook ziekenfondsen en aertsen is nu klaar, ondersteund door een KCE-studie en de universiteiten. Een kernprobleem is dat ziekenhuizen en artsen in het huidige system van referentiebedragen dit jaar geëvalueerd worden op basis van de activiteiten in 2014. Daarom wil ik naar een prospectief system evolueren, waarbij artsen op voorhand weten hoeveel honoraria ze per ziekenhuisopname zullen ontvangen voor de laagvariabele patiëntengroepen.” … De patiënt is de eerste bekommernis. Staat die niet verder van de zorg door de netwerken? “Neen, absoluut niet. Volgens MAHA hebben de ziekenhuizen dit jaar weer meer medewerkers aangenomen. We weten dat er een direct verband is tussen het aantal opnames en verwikkelingen en het aantal verpleeg- en zorgkundigen per bed. … Co-governance van artsen, hoe ziet u dat? “Ik vond altijd dat artsen over medische zaken mee moeten beslissen. Denk bijvoorbeeld aan de medische investering die betaald wordt met honoraria.” … Wat bewijzen intussen de experimenten kort verblijf? “Acht op de tien vrouwen die daarvoor kozen – verwikkelingen buiten beschouwing – waren zeer tevreden bij de eerste evaluatie. De vroedvrouwen vinden de wisselwerking met de eerste lijn beter en het contact is er ook al voor de bevalling.’