@ Fifty-One Club Dilbeek

Geplaatst op 01 juni, 2023 om 11:07

Op 20 mei was ik te gast als spreker bij de Club fifty-One Dilbeek.

De Fifty-One Club is een club waar de wil om te dienen en goed te doen een zeer belangrijke plaats inneemt in de werking van de club.

Hun doelstellingen zijn van velerlei aard:

– steun aan de jeugd door zinvolle begeleiding van vrijetijdsbesteding;
– verlenen van praktische en morele steun aan gehandicapten en zieken;
– steun aan de sociaal minderbedeelden in onze maatschappij;
– ondersteunen van jonge kunstenaars,…

Een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten door de clubs opgezet dragen ertoe bij deze doelstellingen waar te maken.

Zo zijn ze onder meer sponsor van ‘VOS Pajottenland’ en van vzw ‘De Poel’.

Voor mij was het een eer om bij hen te mogen spreken die avond.

Het was een fijne avond met fijne mensen!