Maggie De Block zorgt voor betere ondersteuning transgenders

Geplaatst op 15 mei, 2017 om 00:00

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block maakt 1.170.000 euro vrij om personen die vragen hebben over hun genderidentiteit of genderdysforie vertonen, beter te begeleiden. Minister De Block: “Personen die recht hebben op deze zorg zullen we sneller helpen en we verbeteren de kwaliteit van de ondersteuning in het voor- en natraject.”
Patiënten zullen de terugbetaling van psychosociale zorg en een geneesmiddelenforfait voor puberteitsremmers krijgen. De regel gaat in op 30 september 2017.

Sneller psychologische hulp
In de gespecialiseerde centra melden zich meer mensen met vragen over hun genderidentiteit of genderdysforie aan. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben 891 mensen (667 volwassenen en 224 kinderen en adolescenten) zich aangemeld in de laatste vijf jaar. In 2016 alleen al had het UZ Gent driehonderd nieuwe aanmeldingen. Zij moeten acht tot twaalf maanden wachten op psychologische hulp. Binnen het College Geneesheren-Directeurs van het RIZIV is daarom gewerkt aan een akkoord om de bestaande samenwerking van doorverwijzers en nazorg te versterken. UZ Gent is het eerste transgendercentrum dat hier gebruik van zal maken.
Het is de bedoeling dat twee centra in België zich gaan specialiseren zodat ook voor de Franstalige burgers deze zorg toegankelijk is. Onderhandelingen met een kandidaat lopen. De minister hoopt dat de Franstalige tegenhanger nog dit najaar kan starten.

Wie heeft recht op wat
Personen die recht hebben op een terugbetaling zijn mensen die psychosociale en eventueel medische hulp vragen over genderidentiteit of genderexpressie. En/of mensen die symptomen vertonen van een geslachtsidentiteitsstoornis of die diagnose al eerder kregen. Zij hebben onder andere recht op gesprekken met een zorgverlener die een diagnose stelt, hen informatie biedt over de bestaande behandelingen, begeleiding tijdens de behandeling en een uitgebreide nazorg.