Nieuwe start voor Maggie

Geplaatst op 17 november, 2020 om 15:01

Begin oktober 2020 duidde de Open Vld-kamerfractie gewezen minister Maggie De Block aan als hun nieuwe fractievoorzitter.

Maggie De Block : “Ik vind het een eer dat de fractieleden mij als voorzitter aangeduid hebben. Ik wens hen dan ook te bedanken voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben. Mijn jarenlange parlementaire ervaring zal ik gebruiken om onze nieuwe parlementsleden bij te staan in het parlementaire werk.”

Maggie startte haar parlementaire loopbaan in 1999 en volgde de thema’s gezondheidszorg, pensioenen en ethische dossiers.

In 2011 werd Maggie staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

In oktober 2014 werd zij in de regering Michel minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken en vanaf 9 december 2018 werd dit uitgebreid met Asiel en Migratie.

Maggie en haar Team @ de Kamer

In de Kamer zal Maggie buiten de algemene werking van de fractie zich terug buigen over het pensioendossier en de ethische dossiers nauwgezet opvolgen.